Spelprevention lanserar sida om ekonomi och spel

Spelproblem har en stark koppling till ekonomisk kris och skulder. Spelprevention.se gör nu informationen om ekonomi och spel mer lättillgänglig.

Kontakt

Jessika Spångberg
Tel: 010-205 29 22

Både en svår ekonomisk situation och spelproblem påverkar hälsan negativt. Den nya sidan om ekonomiska problem och spel visar att ekonomisk kris och snabblån är vanligare hos personer med spelproblem än bland personer utan spelproblem och inom vissa spelformer. På sidan presenteras data från Swelogs 2015 och Folkhälsoenkäten 2018. På sidan hittar du även länkar till metodstöd för personer som möter människor i riskzonen för skuldsättning och till relevant lagstiftning om skuldsanering och konsumentkreditlagen.

Det ekonomiska perspektivet på spelproblem är viktigt

Personer som har spelproblem hamnar ofta i ekonomiska problem. Det gäller också anhöriga till personer med spelproblem. Inom verksamheter som fokuserar på spelproblem behövs det en medvetenhet om vilken roll ekonomin spelar. Socialtjänsten har en viktig uppgift i att uppmärksamma både spelproblem och skuldproblematik.

Skulder och spelproblem är ofta förknippat med skam vilket gör det svårt för många att berätta om sina problem. En person med spelproblem och skulder kanske söker stöd för sin ekonomi, och om spelproblem finns är det också viktigt att uppmärksamma detta. På samma sätt behövs det en medvetenhet om vilken roll ekonomin spelar inom verksamheter som fokuserar på spelproblem.