Välkommen på ett seminarium om spel om pengar och förebyggande arbete på Förebygg.nu

Folkhälsomyndighetens anordnar ett seminarium om huruvida kommunernas storlek spelar någon roll för möjligheten att förebygga spelproblem. Seminariet hålls på Förebygg.nu i Göteborg den 13 november, där nya resultat från Swelogs presenteras.

Små och stora kommuner har samma ansvar att förebygga spelproblem men olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten presenterar nya resultat från Swelogs (Swedish longitudinal gambling study), där spelande och spelproblem i landets småkommuner som har mindre än 10 000 invånare jämförs med resten av landet. Resultaten diskuteras i relation till CAN:s rapport Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete. Det handlar om vilka behov och möjligheter kommunerna har för att utföra sitt uppdrag att förebygga spel, och vad som krävs på nationell nivå. 

Seminariet hålls den 13 november klockan 15.00-16.00 på konferensen Förebygg.nu (SEMINARIEPASS 2, SEM12). Läs mer om Förebygg.nu här och hur du anmäler dig.

Läs mer

Regionala data över spelande och spelproblem