2020

Nyheter publicerade under 2020. 

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Förebyggande arbete kring spel om pengar behöver stärkas

  Publicerad

  En ny kartläggning visar att kommuner och regioner behöver stärka sitt förebyggande arbete när det gäller spelproblem, särskilt gentemot barn och unga. Insatser som stöd och behandling har kommit längre.

 • En tydlig ökning i antalet självtest för spelproblem hos Stödlinjen

  Publicerad

  Stödlinjens senaste årsrapport visar att antalet kontakter ökade med drygt 20 procent under 2019 jämfört med året innan. Under året skedde även en fördubbling i antalet utförda självtest för spelproblem. Fortsättningsvis är den vanligaste spelformen,...

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att spel om pengar ska ingå i kommande ANDT-strategi

  Publicerad

  I Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget att stödja genomförandet av strategin för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) ger myndigheten även förslag inför ny strategi. Bland annat föreslås att spel om pengar...

 • Regeringen föreslår åtgärder på spelområdet

  Publicerad

  Covid-19-pandemin har stor påverkan på samhället och därmed också på spelmarknaden och spelvanor. För att möta möjliga risker kopplade till spel om pengar i samband med pandemin föreslår regeringen åtgärder inom spelområdet.

 • Risk för ökat spel online

  Publicerad

  De åtgärder som införs för att minska smittspridning påverkar även spelmarknaden. I vilken utsträckning är ännu oklart. Inställda matcher och spelmöjligheter kan leda till att fler i stället söker sig online, där riskerna för spelproblem är högre.

 • Fler behandlas för spelproblem

  Publicerad

  Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg visar att omkring 900 personer med diagnosen spelberoende behandlades inom slutenvården eller specialiserad öppenvård år 2018, vilket kan jämföras med ca 600 personer år 2017. En kartläggning a...

 • Spelproblem ger stora samhällskostnader

  Publicerad

  Den beräknade kostnaden för samhället på grund av spelproblem är cirka 14 miljarder kronor per år. Det visar en ny hälsoekonomisk studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi tagit fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Jämlikhetskommis...

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2020

  Publicerad

  Tre ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 15 miljoner kronor till en organisation som tillhandahåller telefon- oc...