2020

Nyheter publicerade under 2020. 

Följ oss på X (tidigare Twitter) för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På kontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Spel om pengar har ökat bland tjejer i årskurs 9

  Publicerad

  Undersökningen Skolelevers drogvanor 2020 visar att de senaste årens minskning av spelande bland unga i årskurs 9 bröts under 2019. Det gäller både spelande de senaste tolv månaderna och de senaste 30 dagarna. Bland tjejer är ökningen av spel om pengar…

 • Förslag på åtgärder för att minska skadeverkningar av spel

  Publicerad

  I Spelmarknadsutredningens betänkande pekas spelbolagens omsorgsplikt ut som central för att minska skadeverkningarna av spel. Den föreslår också att den tillfälliga begränsningen av förlustgräns på spelautomater blir permanent och att reklam för särskilt…

 • Tre procent har ett riskabelt spelande

  Publicerad

  Ny statistik från nationella folkhälsoenkäten visar att tre procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Det är ingen statistisk skillnad jämfört med mätningen 2018. Fortfarande är andelen män som spelar och har riskabelt spelande…

 • Ny kunskap om sambanden mellan spel, alkohol och psykisk hälsa

  Publicerad

  Idag publiceras två flikar om sambanden mellan alkohol respektive psykisk hälsa och spel om pengar. Flikarna baseras främst på en kartläggande litteraturöversikt av systematiska litteraturöversikter och data från Swelogs.

 • Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning som skickas ut till 6 000 personer i Sverige. Syftet är att undersöka hur förändringar i samhället på grund av covid-19 har påverkat människors hälsa och spel om pengar.

 • Spel om pengar bland unga har minskat

  Publicerad

  Över tid har spelandet om pengar minskat bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholms kommun. Det problematiska spelandet som medför negativa konsekvenser har dock ökat bland eleverna som spelar. Det visar Stockholmsenkäten…

 • Jämlikhetskommissionen vill se åtgärder på spelområdet

  Publicerad

  Jämlikhetskommissionen lämnade den 6 augusti förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. På spelområdet föreslås bland annat riktade resurser till kommuner och regioner…

 • Få har förändrat spelvanor under pandemin

  Publicerad

  Situationen på grund av Covid-19 har haft stor påverkan på spelmarknaden, med bland annat inställda sportevenemang och stängda kasinon. Samtidigt uppger 8 av 10 personer i Folkhälsomyndighetens undersökning att de spelar i samma omfattning som före pandemin.

 • Ansökan öppen för bidrag riktat mot spelförebyggande arbete

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2020.

 • Beslut om tillfälliga åtgärder på spelområdet

  Publicerad

  Regeringen har beslutat att begränsa spelandet på onlinekasinon och värdeautomater under covid-19-pandemin. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten uppdraget att analysera hur problemspelande i samhället utvecklats på grund av pandemin.

 • Förebyggande arbete kring spel om pengar behöver stärkas

  Publicerad

  En ny kartläggning visar att kommuner och regioner behöver stärka sitt förebyggande arbete när det gäller spelproblem, särskilt gentemot barn och unga. Insatser som stöd och behandling har kommit längre.

 • En tydlig ökning i antalet självtest för spelproblem hos Stödlinjen

  Publicerad

  Stödlinjens senaste årsrapport visar att antalet kontakter ökade med drygt 20 procent under 2019 jämfört med året innan. Under året skedde även en fördubbling i antalet utförda självtest för spelproblem. Fortsättningsvis är den vanligaste spelformen…

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att spel om pengar ska ingå i kommande ANDT-strategi

  Publicerad

  I Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget att stödja genomförandet av strategin för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) ger myndigheten även förslag inför ny strategi. Bland annat föreslås att spel om pengar…

 • Regeringen föreslår åtgärder på spelområdet

  Publicerad

  Covid-19-pandemin har stor påverkan på samhället och därmed också på spelmarknaden och spelvanor. För att möta möjliga risker kopplade till spel om pengar i samband med pandemin föreslår regeringen åtgärder inom spelområdet.

 • Risk för ökat spel online

  Publicerad

  De åtgärder som införs för att minska smittspridning påverkar även spelmarknaden. I vilken utsträckning är ännu oklart. Inställda matcher och spelmöjligheter kan leda till att fler i stället söker sig online, där riskerna för spelproblem är högre.

 • Fler behandlas för spelproblem

  Publicerad

  Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg visar att omkring 900 personer med diagnosen spelberoende behandlades inom slutenvården eller specialiserad öppenvård år 2018, vilket kan jämföras med ca 600 personer år 2017. En kartläggning av…

 • Spelproblem ger stora samhällskostnader

  Publicerad

  Den beräknade kostnaden för samhället på grund av spelproblem är cirka 14 miljarder kronor per år. Det visar en ny hälsoekonomisk studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi tagit fram på…

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2020

  Publicerad

  Tre ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 15 miljoner kronor till en organisation som tillhandahåller telefon- och…