Ansökan öppen för bidrag riktat mot spelförebyggande arbete

Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2020.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till 
spelprevention@
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten fördelar två olika bidrag inom spel om pengar och förebyggande arbete mot spelproblem. Det ena är ett organisationsbidrag och det andra är ett verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag för förebyggande arbete

Organisationsbidrag fördelas på regeringens uppdrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Bidraget riktar sig till organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige. Organisationen ska vara rikstäckande och ha en verksamhet som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå alternativt vara en organisation som bedriver verksamhet av intresse för hela Sverige.

Syftet med statsbidraget är att stödja organisationerna och deras arbete med utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet samt att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Verksamhetsbidrag till stödinsatser

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811).

Syftet med detta statsbidrag är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon- och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik.

Här hittar du information om ansökan

Ansökan för organisationsbidrag ska göras digitalt och ansökan för verksamhetsstödet görs genom pappersansökan. Sista dag för ansökan är den 30 september 2020.

Ansökningshandlingar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Beslut om fördelning av bidrag meddelas i januari 2021.

Läs mer

Organisationer med spelproblem i fokus kan få stöd

Medel till förebyggande arbete på Folkhälsomyndigheten