Beslut om bidrag kring spelproblem 2020

Tre ideella organisationer får dela på 3,5 miljoner kronor för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 15 miljoner kronor till en organisation som tillhandahåller telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena spel om pengar, alkohol och tobak.

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att fördela organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). För 2020 har beslut fattats om att fördela sammantaget 3,5 miljoner till tre organisationer:

Folkhälsomyndigheten fördelar även verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (SFS 2017:811). För 2020 finns beslut om att fördela 15 miljoner till Stockholms läns sjukvårdsområde som bland annat driver Stödlinjen.

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 31 maj 2020 då ansökningshandlingarna för verksamhetsåret 2021 kommer att finnas tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Beviljade medel 2020

Om organisationsbidrag mot överdrivet spelande (se Spelprevention: Organisationsstöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska skadeverkningar av spel om pengar 2020)

Om verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar