Förslag på åtgärder för att minska skadeverkningar av spel

I Spelmarknadsutredningens betänkande pekas spelbolagens omsorgsplikt ut som central för att minska skadeverkningarna av spel. Den föreslår också att den tillfälliga begränsningen av förlustgräns på spelautomater blir permanent och att reklam för särskilt riskfyllda spel förbjuds mellan kl 06.00-21.00 på tv, radio och videodelningsplattformar.

I januari 2019 genomfördes en större omreglering av den svenska spelmarknaden. Ett licenssystem infördes och i samband med detta tillsattes utredningen Centrala marknadsfrågor. Utredningens uppdrag var bland annat att föreslå åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel online, stärka spelregleringen och föreslå begränsningar av marknadsföringen av spel.

Omsorgsplikten behöver förtydligas

I utredningens betänkande som överlämnats till regeringen bedöms omsorgsplikten i spellagen vara central för att minska skadeverkningarna från spel. Samtidigt bedömer utredningen att Spelinspektionen bör skapa ökad tydlighet i hur omsorgsplikten ska tillämpas.

Utredningen föreslår även att den tillfälliga förlustgränsen på spel på värdeautomater på 5 000 kr per vecka ska permanentas. Åtgärden infördes under pandemin och gäller till och med juni 2021. I förslaget ingår att regeringen följer upp och utvärderar effekterna av förlustgränsen för att ta ställning till om gränsen bör sänkas ytterligare.

Spelinspektionen föreslås få i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spel. Klassificeringen kan fungera som underlag när föreskrifter tas fram. Du kan läsa mer om spelformers olika riskpotential här.

Begränsningar i sändningstider för spelreklam

I syfte att begränsa mängden reklam för de mest riskfyllda spelen föreslår utredningen också att reklam för sådana spel via tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställradio (podcasts) och videodelningsplattformar ska vara förbjuden mellan kl. 06.00-21.00.

Utredningen ger även en rad förslag för att göra det lättare att stänga ute bolag och öka möjligheterna till uppföljning.

När det gäller kasinoliknande inslag i data och tv-spel, däribland så kallade lootlådor bedömer utredningen att om ytterligare regler anses nödvändiga så bör Sverige i första hand verka för regler på EU-nivå och att spellagen inte är lämplig för sådana regler.

Om utredningen Centrala marknadsfrågor

Utredningen vars betänkande nu överlämnats till regeringens, tillsattes av regeringen i början av 2019 och har letts av Anna-Lena Sörensson. Uppdraget var att:

  • föreslå åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel online och stärka spelregleringen.
  • föreslå ytterligare sätt att stänga ute spelbolag som inte har licens
  • föreslå begränsningar av marknadsföringen av spel (tilläggsdirektiv april 2019).

Utredningen skulle även analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen samt Svenska Spels roll.

Läs mer

Betänkande Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Spelreglering 
Spelbolagens ansvar 
Marknadsföring och spelreklam