En tydlig ökning i antalet självtest för spelproblem hos Stödlinjen

Stödlinjens senaste årsrapport visar att antalet kontakter ökade med drygt 20 procent under 2019 jämfört med året innan. Under året skedde även en fördubbling i antalet utförda självtest för spelproblem. Fortsättningsvis är den vanligaste spelformen, som uppges orsaka spelproblem, kasinospel online.

Under 2019 registrerade Stödlinjen 4 500 besvarade kontakter, vilket var 23 procent fler än år 2018. Däremot minskade antalet verksamhetsrelevanta samtal med 24 procent från föregående år. Detta beror, enligt årsrapporten, sannolikt på att det nationella självavstängningsregistret Spelpaus infördes i januari 2019. Av de samtal som besvarades kom drygt 40 procent av samtalen från personer med spelproblem, 35 procent från anhöriga och resterande från andra personer med andra problem eller om problem relaterade till datorspel.

En fördubbling i antalet genomförda självtest för spelproblem

De flesta som tar kontakt med Stödlinjen har allvarliga spelproblem. På Stödlinjens webbplats kan personer göra ett självtest för att testa sitt spelbeteende. Under 2019 genomfördes närmare 22 500 självtest för spelproblem vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2018 då 8 400 självtest genomfördes. Självtesten visade att andelen med spelproblem var 47 procent under 2019, vilket är en minskning från 2018 då andelen var 70 procent. Andelen utan spelproblem har även ökat från 7 procent 2018 till 16 procent 2019.

Fortfarande flest samtal om kasinospel online

Den vanligaste spelformen som uppges orsaka spelproblem är kasinospel online, som står för 46 procent av samtalen till Stödlinjen. Sportspel online stod för 13 procent och Vegas spelautomater för 9 procent. Även om kasinospel online fortfarande anges som mest problematiskt har det minskat sedan förra året från 62 till 46 procent, medan man i större utsträckning angav Vegas maskiner, poker online, hästspel och lotter/nummerspel jämfört med år 2018.

70 procent som söker stöd är män

Precis som tidigare år är det fortfarande övervägande män (72 procent) med spelproblem som söker stöd. Majoriteten av de anhöriga som ringer till Stödlinjen är kvinnor, 67 procent. Av de som uppgav kön på den anhöriga som hade spelproblem rörde 18 procent av samtalen kvinnor och 81 procent män.

De flesta, 33 procent, av de som kontaktar Stödlinjen är i åldersgruppen 25–34 år. Andelen i detta åldersspann har dock minskat sedan 2018 medan andelen i ålderskategorierna 35-44 år och 45-54 år ökat under 2019.

Läs mer

Stödlinjens årsrapport [Länk borttagen 2022-11-01]

Närstående