Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning som skickas ut till 6 000 personer i Sverige. Syftet är att undersöka hur förändringar i samhället på grund av covid-19 har påverkat människors hälsa och spel om pengar.

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen. Det bidrar till att förutsättningarna till en god hälsa inte är jämlika. Spelproblem drabbar i högre grad grupper som redan är utsatta, till exempel de som har dålig ekonomi eller saknar stabila och trygga levnadsförhållanden. Större livshändelser kan också öka risken för att drabbas.

Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning som syftar till att ta reda på hur förändringarna i samhället på grund av pandemin har påverkat spel om pengar och befolkningens hälsa. Uppdraget kommer från regeringen och är en del i arbetet att följa konsekvenserna av förändringar på spelmarknaden under pandemin. Undersökningen går ut till 6 000 personer som tidigare deltagit i den nationella folkhälsoundersökningen, Hälsa på lika villkor, 2018.

Erbjudande om deltagande skickas ut idag. Enkäten går att besvara via en webbenkät som finns tillgänglig på svenska och engelska, eller pappersformulär.

– Vi vet sedan tidigare att allvarliga livshändelser kan påverka spel om pengar. Därför vill vi få kunskap om hur pandemin har påverkat befolkningen, och om det i sin tur påverkat spelandet och konsekvenserna av spelandet, säger Ulla Romild som är projektledare för undersökningen.

Frågorna i undersökningen gäller spel om pengar, men också hur livet har förändrats av pandemin och hur hälsan har varierat från hösten 2019 och framåt. Undersökningen har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för utskick och insamling av svar.

– Vi hoppas att så många som möjligt besvarar våra frågor. Vi behöver svar både från de som spelar om pengar och de som inte gör det för att kunna förstå om spelandet har specifika konsekvenser, fortsätter Ulla Romild.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Resultaten väntas vara klara i början av 2021.

Läs mer

Information om undersökningen

Myndighetens covid-19-arbete om folkhälsa