Uppdaterad 27 augusti 2021

Ny Swelogsuppföljning om spel och hälsa

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller relationen om spel om pengar och hälsa. I dagarna går det ut en inbjudan till 30 000 personer att delta i en ny undersökning.

Den senaste Swelogsmätningen genomfördes 2018. Av de som bjuds in till årets undersökning är det cirka 5 000 personer som deltog i Swelogs 2018 och ett nytt urval på 25 000 personer som valts slumpmässigt från Registret över Totalbefolkningen.

Swelogs har pågått sedan 2008 med upprepade mätningar över tid och nya urval 2015 och nu 2021. Resultat från undersökningarna visar bland annat att

  • andelen i befolkningen som spelar om pengar någon gång under ett år minskar
  • sett till föregående år är det vanligare bland män än kvinnor att spela om pengar, men över tid är det lika stor andel män som kvinnor som spelar någon gång
  • andelen med någon grad av spelproblem minskar medan andelen med allvarliga spelproblem har ökat något sedan mätningarna började
  • det finns tydliga samband mellan psykisk hälsa och spelproblem.

Spelmarknaden har förändrats åtskilligt under 2000-talet, inte minst på grund av utvecklingen av onlinespelande. Det har också tillkommit flera nya lagar som påverkar spel om pengar och dess konsekvenser. I samband med covid-19-pandemin infördes det även tillfälliga restriktioner för att begränsa marknadsföring av och omsättning på onlinespelande. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en ny mätning för att följa upp eventuella effekter av lagändringarna och andra förändringar i samhället.

Flertalet av dem som deltog i Swelogs 2018 var även med i Swelogs 2015 vilket gör att vi kan följa deras spelande över tid.

– Upplägget med både en uppföljning och ett nytt urval gör det möjligt att studera förändringar både på individ- och gruppnivå, säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Datainsamlingen genomförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Inbjudan till att delta går ut i dagarna och insamlingen pågår till slutet av oktober. Frågorna kan besvaras via webb eller postenkät. För den som inte har möjlighet att besvara frågorna skriftligt finns möjligheten att svara via telefonintervju, och vid behov även via tolk. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Resultaten ska redovisas till regeringen i slutet av februari 2022. De nya uppgifterna bidrar också till Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete att ta fram kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem och det förebyggande arbetet på spelområdet.

Läs mer:

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Swelogs publikationer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)