Uppdaterad 1 juni 2021

Swelogs ingår nu i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Nu finns statistik från tre undersökningsperioder tillgängligt i Folkhälsomyndighetens portaler.

Sedan slutet maj 2021 finns statistik från Swelogs 2008/2009, 2015 och 2018 tillgänglig i Folkhälsodata (tabellformat) och i FolkhälsoStudio (diagramformat). Med dessa verktyg kan man själv ta fram statistik om exempelvis andel personer i befolkningen med spelproblem per spelform och år. I portalerna ingår sedan tidigare data om spelvanor i form av spelande och riskabelt spelande utifrån den nationella Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Portalerna kommer uppdateras med fler tabeller och diagram från undersökningar längre fram, till exempel genomförs en ny befolkningsundersökning inom Swelogs under hösten 2021.

Att undersöka omfattning och fördelning av spelande och spelproblem i befolkningen är en viktig del i det förebyggande arbetet. Kartläggning behövs för att kunna identifiera behov och planera för förebyggande insatser.

Läs mer

Swelogs

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Hälsa på lika villkor

Statistik på spelprevention.se

Att lyckas med spelförebyggande arbete