Den snabba digitala och teknologiska utvecklingen utmanar den nuvarande svenska spellagstiftningen. Det finns många spelbolag på spelmarknaden i Sverige som inte har tillstånd att tillhandahålla spel i Sverige. Ofta erbjuder dessa oreglerade spelbolag nätkasinon, en spelform som inte ingår i de reglerade bolagens tillstånd och de står inte under svenska myndigheters tillsyn.

Den 25 mars godkände riksdagen förslaget om att genomföra en statlig utredning. Nu tillsätts en särskild utredare för att undersöka möjligheterna för en omreglering av den svenska spelmarknaden i form av ett licenssystem för att få kontroll över de spel som erbjuds i Sverige. Syftet är även att minska de negativa konsekvenserna av spelande. Ett licenssystem innebär bland annat att utländska spelbolag som idag verkar oreglerat på marknaden kommer kunna söka tillstånd för tillhandahålla spel i Sverige.

Den nya spelregleringen ska beakta folkhälsopolitiska mål vilket bland annat är att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Direktiven inkluderar ett högt konsumentskydd vilket kommer att ställa krav på marknadsföringen av spel. Eventuella licensvillkor gällande konsumentskydd och spelansvarsåtgärder är viktiga för förebyggandet av spelproblem.

Utredararen kommer även analysera statens roll på en liberaliserad spelmarknad, ta hänsyn till den marknadsmässiga och teknologiska utvecklingen och riktlinjer från EU.

Direktiv för utredning av omreglering av spelmarknaden

Läs debattinlägget från civilministern Ardalan Shekarabi ”Licenssystem ska ge Sverige kontroll över spelmarknaden”

Relaterad läsning

Beslut om utredning av ett licenssystem

Lotteriinspektionens statistik

Europakommissionen: Grönbok om onlinespel på den inre marknaden