Uppdaterad 11 september 2020

Ojämlikhet och spel

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen. Det bidrar till en ojämlik hälsa. Trots att vissa grupper spelar mindre än övriga befolkningen, blir de negativa konsekvenserna större för dem.

Spelproblem drabbar i högre grad grupper som redan är utsatta. Det gäller särskilt dem utan högskoleutbildning, med lägre inkomst och som är födda utanför Norden. Andra utsatta grupper är personer med ekonomiskt bistånd, arbetslöshetskassa eller ekonomiska problem.

Social otrygghet och tidigare spelproblem ökar risken

Personer utan stabila och trygga levnadsförhållanden har större risk att utveckla spelproblem. De har också svårare att ta sig ur problemen, när de väl har uppstått. Större livshändelser kan också öka risken. Det gäller exempelvis en separation, ett nytt förhållande, en närståendes död eller förändringar i ekonomin.

En person som tidigare har haft spelproblem har större risk att få problem igen.

Jämlikhetskommissionen vill se åtgärder på spelområdet

Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46) syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet och jämlik hälsa. Kommissionen lyfter bland annat att spel om pengar negativt påverkar möjligheterna till jämlikhet. I förslagen på spelområdet ingår riktade resurser till kommuner och regioner för att arbeta med spelmissbruk, restriktioner kring spelreklam och en statligt administrerad spelportal.

Kommissionen har också föreslagit åtgärder inom till exempel överskuldsättning som indirekt har bäring på spelområdet.

Fler spelställen där medelinkomsten är låg

Kommuner med lägre medelinkomst har fler spelställen. Det visade riksdagens utredningstjänst 2008. Låginkomstkommuner hade då 17,7 spelautomater per 10 000 invånare. Mer välbärgade kommuner hade 0,7 automater per 10 000 invånare. Situationen är antagligen densamma i dag.

Ett exempel är Göteborg. I Östra Göteborg bor det cirka 50 000 invånare. Medelinkomsten är låg, arbetslösheten är hög och andelen högskoleutbildade är under snittet för Göteborg. 2015 fanns det 33 spelautomater, enligt Spelinspektionen. I Västra Göteborg bor det ungefär lika många. Här är situationen den omvända. Medelinkomsten är högt över snittet, arbetslösheten är låg och de högskoleutbildade är många. Här fanns det inte någon spelautomat alls år 2015.

Fler spelautomater i utsatta områden

Värre konsekvenser för ekonomiskt utsatta

Det finns sociala skillnader i fördelningen av spelproblem. Det finns också socioekonomiska skillnader i vilka konsekvenserna blir av spelproblem. De med lägre inkomst som har ett problemspelande har betydligt större risk att ha allvarlig psykisk ohälsa (Figur 1).

Figur 1. Skillnaden mellan psykisk ohälsa och hög respektive låg inkomst, Swelogs 2015. 

Disponibel inkomst: 127 tkr/2,3 % problemspelande/32,7 % allvarlig psykisk ohälsa.| Disponibel inkomst: 127 tkr-209 tkr/2,3 % problemspelande/20,5 % allvarlig psykisk ohälsa.| Disponibel inkomst: under 209-250 tkr/1,8 % problemspelande/11,9 % allvarlig psykisk ohälsa.| Disponibel inkomst: över 295 tkr/0,5 % problemspelande/0 % allvarlig psykisk ohälsa.
*0% som har allvarlig psykisk ohälsa i gruppen med högre inkomst ska inte tolkas att inga personer i denna grupp uppskattas ha allvarlig psykisk ohälsa utan att det rör sig om en statistisk uppskattning.

Läs mer

Statistik om spelande och spelproblem

Agenda 2030

Ekonomi och spelproblem

Arbetsplatsen som förebyggande arena

Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46)

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.