Uppdaterad 28 februari 2019

Risk- och skyddsfaktorer

Det finns både faktorer som skyddar mot spelproblem, och faktorer som ökar risken för spelproblem. När någon får spelproblem samverkar flera faktorer.

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

De faktorer som skyddar mot spelproblem mildrar också effekterna av riskerna.

Vad skyddar?

Skyddande faktorer är

 • familj och vänner som tycker att spel är oviktigt
 • god allmän och psykisk hälsa
 • trygg uppväxt.

Vad ökar risken?

Faktorer som ökar risken är

 • skilsmässa, separation eller en närstående persons död

 • att spela om pengar på skol- eller arbetstid

 • tv-spelande och datorspelande

 • att spela varje månad och på riskfyllda spel som kasinospel, spelautomater och poker

 • tidigare problem med alkohol och droger, otrygg uppväxt och impulsivitet

 • riskabla alkoholvanor, särskilt för den som nyligen börjat dricka riskabelt

 • att dricka alkohol samtidigt som man spelar (gäller vissa spelformer)

 • tidigare spelproblem

 • att tro att spelandet leder till en ökad inkomst

 • försämrad psykisk hälsa under det senaste året.

Infografik som schematiskt visar riskfaktorer och skyddsfaktorer

Spel påverkar hjärnans belöningssystem

Både spel och droger aktiverar hjärnans belöningssystem starkare än vad hjärnan naturligt klarar av. De "kidnappar" belöningssystemet, så att hjärnan lär sig att föredra belöningar och kickar från spel och droger.

Snabba spel triggar

Mest riskfyllda är snabba spel, till exempel kasinospel, spelautomater och internetspel, där det går fort mellan insats, resultat och möjlighet att satsa igen.

Snabba spel triggar impulsiva beslut. Personer med spelproblem har ofta svårt att kontrollera impulser.

Vanligt med samsjuklighet

Spelproblem uppträder ofta tillsammans med depression, ångest och drogberoende. Det biologiska arvet kan också spela in. En del studier visar att spelproblem har samband med obalanser i hormonsystemet.

Vanligt att tro på tur

Den som har spelproblem tror ofta att det går att kontrollera spelet och att tur spelar in, trots att det är slumpen som avgör. Det kan leda till felaktiga slutsatser, strategier och tolkningar. Till exempel gör den som tror sig ha tur märkbart högre insatser nästa gång. De som spelar på lotterier väljer ofta sina nummer själva, hellre än att låta slumpen avgöra.

människor samtalar i grupp
Fotograf: Scandinav bildbyrå

Många tror också att en viss händelse är mindre trolig om den just har inträffat. De tror då att slumpen strävar efter att "jämna ut" resultaten. Det är också vanligt att hålla fast vid en tidigare strategi för att ta igen sina förluster. Det kan till exempel handla om att du köper en ny lott varje vecka, trots att du aldrig har vunnit tidigare.

Spänning, omväxling och tillfällig flykt från vardagen

Spelande kan ge en känsla av att ha kontroll över en aktivitet som upptar fullt fokus. Den som spelar befinner sig i nuet. Dåtid och framtid spelar ingen roll, inte heller den egna identiteten.

Att spela kan ge en känsla av flykt från vardagliga problem.

Spel kan ge status och gemenskap

Spelandet kan också vara ett sätt att höja sin status inför medspelarna eller stärka sin identitet. Sådant spelande kräver därför åskådare. Särskilt poker och spel på hästar uppmuntrar till status- och tävlingstänkande.

I spelmiljöer där kvinnor dominerar, till exempel bingohallar, handlar spelandet i stället om att känna gemenskap. Spelandet blir samtidigt en accepterad aktivitet.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/10
Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem
Conceptual Framework of Harmful Gambling