Uppdaterad 23 november 2020

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Det finns både faktorer som skyddar mot spelproblem, och faktorer som ökar risken. När någon får spelproblem samverkar flera faktorer.

Närbild på äldre man och en ung flicka
Foto: HK Andersson, Scandinav bildbyrå

För att förebygga spelproblem behöver vi kunskap både om riskfaktorer och faktorer som skyddar mot spelproblem.

Vad skyddar mot spelproblem?

Skyddande faktorer är:

 • god allmän och psykisk hälsa
 • social och ekonomisk trygghet
 • trygg uppväxt
 • familj och vänner som tycker att spel är oviktigt.

Vad ökar risken för spelproblem?

Exempel på faktorer som ökar risken är:

 • skilsmässa, separation eller en närstående persons död

 • att spela om pengar på skol- eller arbetstid

 • att spela varje månad och på riskfyllda spel som kasinospel, spelautomater och poker

 • tidigare problem med alkohol och droger, otrygg uppväxt och impulsivitet

 • riskabla alkoholvanor, särskilt för den som nyligen börjat dricka riskabelt

 • att dricka alkohol samtidigt som man spelar (gäller vissa spelformer)

 • tidigare spelproblem

 • att tro att spelandet leder till en ökad inkomst

 • försämrad psykisk hälsa under det senaste året

 • tidig speldebut.

Figur 1. Regnbågsmodell över hälsans bestämningsfaktorer. 

Infografik som schematiskt visar riskfaktorer och skyddsfaktorer

Spel som en flykt och identitet

Spelande kan göra att man känner att vardagens problem försvinner för en stund. Spelande kan ge en känsla av att ha kontroll över en aktivitet som upptar fullt fokus. Den som spelar befinner sig i nuet. Dåtid och framtid spelar ingen roll, inte heller den egna identiteten. Att känna att man behöver spela för att klara av sin vardag kan vara ett tecken på spelproblem.

Spelandet kan också vara ett sätt att höja sin status inför medspelarna eller stärka sin identitet. Det kan också öka känslan av gemenskap. Detta kan bidra till att det är svårt att sluta spela.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Spelformer och risknivå

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/10

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem

Conceptual Framework of Harmful Gambling