Uppdaterad 28 februari 2019

Spelformer och risknivå

De flesta spel kan ge spelproblem, men vissa är mer riskabla än andra. Mest riskabla är lättillgängliga och snabba spel som spelautomater, kasinospel och internetspel.

Läs faktabladet

Folkhälsomyndigheten delar in spel i tre grupper utifrån risken att ge spelproblem: hög, medelhög och låg risk (Swelogs). Indelningen görs utifrån olika egenskaper hos spelet som ökar risken. 

Spelformers riskpotential

Sju egenskaper hos spelet som ökar risken är

  • kort tid mellan satsning, resultat och möjlighet att satsa igen på samma spel (snabba spelomgångar)
  • möjlighet att göra flera satsningar eller vara aktiv i flera spel samtidigt
  • ljud- och ljuseffekter under spelet eller när spelet presenteras
  • möjlighet att själv bestämma spelsummans storlek
  • tillgänglighet i vardagen och att slippa söka upp speciella platser
  • kort tid mellan resultat och eventuell vinst innan en ny satsning kan göras
  • möjlighet att fortsätta spelomgången utan avbrott eller förlänga med ett annat spel (kontinuitet).
Faktorer som gor spel mer riskfylda

Spelautomater, kasino och internetspel är mest riskabla

Spelautomater, kasinospel och internetspel är mest riskabla av alla spel. Vanliga internetspel är nätpoker, nätbingo och nätskraplotter. Medelhög risk har de flesta sportspel och spel på hästar. Lägst risk har lotterier som köps hos ombud.

Illustration av olika spel, olika risker

Läs mer 

Statistik om spelformer och risk

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.