SedlarLagar och regler sätter ramar för det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Eftersom tillgänglighet till, och utformning av, spel är viktiga riskfaktorer för spelproblem är tillsyn en viktig del i det förebyggande arbetet.

För dig som arbetar förebyggande

Sidan vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå – till exempel med tillsyn eller folkhälsoplanering – och spelbolag.

Här hittar du statistik om spel om pengar, information om reglerna på spelmarknaden, spelbolagens ansvar, spelreklam och marknadsföring.