För att rikta och prioritera åtgärder behöver vi kunskap om grupper som är särskilt utsatta för spelproblem och vilka faktorer hos individen, familjen, och lokalsamhället som skyddar mot respektive ökar risken för att utveckla spelproblem.

För dig som arbetar förebyggande

De här sidorna vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå, som myndigheter, hälso- och sjukvård, spelbolag och ideella föreningar, som idrottsrörelser och kamratstödjande föreningar.

Här hittar du statistik om spelproblem och fakta om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Här finns även information om närstående och om olika begrepp som beskriver spelproblem.

Spelproblem har samband med: hälsomässiga problem som depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol och användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök… …sociala problem som skilsmässor, problem på arbetet, våld och annan kriminalitet… …ekonomiska problem som skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar. De negativa konsekvenserna av spelproblem innebär problem för både individen och samhället i stort.  Spelproblem har samband med: hälsomässiga problem som depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol och användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök. Sociala problem som skilsmässor, problem på arbetet, våld och annan kriminalitet. Ekonomiska problem som skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar. De negativa konsekvenserna av spelproblem innebär problem för både individen och samhället i stort.