Spelproblem påverkar relationer och kan leda till:

  • förändrat ansvar i familjen
  • otrygghet för barnen
  • förlust av tillit
  • social isolering
  • skilsmässa och separation
  • hot och våld.

Gräl i familjen är vanligare i familjer där någon har spelproblem. Det är också vanligare att personer som har spelproblem har problem att hantera ilska och även har utsatt någon för våld i nära relation. Det gäller även allvarligt våld. Risken att utsattas för våld i nära relationer är högre för kvinnor som har en närstående som har spelproblem än bland män som har en närstående som har spelproblem. Personen med spelproblem har även själva en ökad risk att ha varit utsatta för våld.

Infografik anhöriga

Läs mer

Barn och unga som närstående