Här kommer en kort beskrivning av begrepp och dess betydelse som vi på Folkhälsomyndigheten använder när vi diskuterar problem med spel om pengar. Läs mer i faktabladet "Problem med spel om pengar - vi reder ut begreppen".

Ordmoln spelbegrepp

Problemspelande

Problemspelande är ett mått på spelproblem som främst mäts genom PGSI (Problem Gambling Severity Index). I begreppet ingår inte grupper med viss risk. För att klassificeras som problemspelande krävs minst 3 av 21 poäng. Begreppet används i rapporterna från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs).

Hasardspelsyndrom

Hasardspelssyndrom är en psykiatrisk diagnos för spel om pengar enligt DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) som ges ut av American Psychiatric Association.

Riskabelt spelande

Riskabelt spelande omfattar allt från personer som ligger i riskzonen för att utveckla ett spelproblem till personer som har ett spelberoende. Folkhälsomyndigheten använder begreppet i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, där vi mäter det genom fyra frågor som är hämtade från PGSI.

Riskabla spelvanor

Riskabla spelvanor var ett begrepp Folkhälsomyndigheten använde mellan 2004 och 2013 som ett mått på spelproblem i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Nu använder vi i stället begreppet riskabelt spelande.

Spelberoende

Spelberoende betyder att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende. Spelberoende är en specifik diagnos, till exempel i officiell svensk hälso- och sjukvårdsstatistik som använder sig av WHOs diagnossystem ICD-10 (International Classification of Diseases). Inom ICD är spelberoende en diagnos på impulskontrollstörning.

Spelproblem

Spelproblem är ett mått på allvarliga spelproblem som mäts genom PGSI. För att klassificeras som en person med spelproblem krävs minst 8 av 21 poäng. Detta kallas ibland spelberoende.

Överdrivet spelande

I folkhälsopolitiken ingår 11 målområden. I målområdet om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar ingår att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Som indikatorer för överdrivet spelade ingår förutom spelproblem även indikatorn spelande bland barn och unga som inte har åldern inne för att få spela.