Socialstyrelsens kunskapsstöd finns på kunskapsguiden.se och deras behandlingsrekommendationer finns på Socialstyrelsen webbplats.

Stödlinjen har information om kommunala insatser eller insatser från landsting/regioner för behandling av problem relaterade till spel om pengar. De ger också råd och stöd till personer som spelar och deras anhöriga, men även till yrkesverksamma som möter personer med spelproblem.