Folkhälsomyndigheten har inget uppdrag inom området datorspel eller problem med datorspel. Vi hänvisar istället till Statens medieråd som har kunskap om dator- och tv-spel. Intensivt datorspelande har dock visat sig vara en riskfaktor för att utveckla problem med spel om pengar.

Statens medieråd svarar på vanliga frågor

Statens medieråd har samlat kunskap om barns och ungas datorvanor på sin webbplats. Där får du svar på:

  • Vad gör barn framför datorn?
  • Vad är det första som möter små barn när de börjar surfa?
  • Vad spelar barn för datorspel?
  • Var umgås och möts unga på nätet i dag?

Problem med datorspel

Många menar att överdrivet datorspelande kan ge upphov till beroende och beroendeliknande symtom, på samma sätt som alkohol, droger och spel om pengar. Befolkningsstudien Swelogs visar att intensivt datorspelande är en riskfaktor för att utveckla spelproblem.

Är datorspelsberoende en diagnos?

I handboken för psykiatriska sjukdomstillstånd Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5) som ges ut av American Psychiatric Association, betraktas inte datorspelsberoende som en officiell diagnos, utan som en diagnos som behöver ytterligare utredning.

Inom Världshälsoorganisationen WHOs diagnossystem ICD-10 (International Classification of Diseases) ingår idag inte allvarliga problem med datorspel. I förslaget till den kommande internationella klassificeringen av sjukdomar inom ICD-systemet definierar WHO sjukdomen som ett "bestående eller återkommande" beteendemönster av "tillräcklig svårighetsgrad för att resultera i signifikant försämring i personliga, familje-, sociala, pedagogiska, yrkesmässiga eller andra viktiga verksamhetsområden. Förslaget innehåller enbart en klinisk beskrivning.

Händer på ett tangentbord. Fotografi.Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Läs mer

American Psychiatric Association
Swelogs befolkningsstudie
WHO och datorspel