Spelproblem kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för både den som spelar och personens omgivning. Många berättar att de har spelat bort både familj, vänner, jobb och bostad. Det framgår av befolkningsstudien Swelogs och erfarenheter från behandling och stödverksamheter, till exempel Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Spelproblem kan leda till

 • sociala problem: skilsmässor, problem på jobbet, våld och kriminalitet i form av bedrägerier och stölder
 • ekonomiska problem: skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar
 • hälsomässiga problem: depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol, användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök.

Ekonomin blir sämre

När pengarna går till spel kan det leda till

 • problem att betala räkningar och betalningsanmärkningar
 • förlorat ekonomiskt förtroende från banker och närstående
 • slarv med arbete och studier
 • skuldsättning
 • vräkning från bostaden.

Hälsan påverkas

Problem med relationer och ekonomi leder till sämre hälsa. Konsekvensen blir ofta sjukskrivning. Några vanliga problem:

 • alkoholproblem
 • oro och depression
 • känslor av skuld och skam
 • fysisk ohälsa.

Svårt att veta vilket problem som kommer först

Det saknas forskning om vad som är orsak och verkan. Till exempel: orsakar spelproblem psykisk ohälsa eller ger psykisk ohälsa spelproblem? Ofta går orsakssambanden i båda riktningar. För att förebygga spelproblem behövs kunskap om dessa orsakssamband, det vill säga risk- och skyddsfaktorer. För att veta mer behöver vi studera problemen under lång tid och göra slumpmässiga kontrollerade studier, till exempel experiment.

Läs mer

Anhöriga
Barn och unga som närstående
Överdrivet spelande och hälsa – en systematisk litteraturöversikt
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)