Det som skyddar mot spelproblem mildrar också effekterna av riskerna.

Vad skyddar?

 • Familj och vänner som tycker att spel är oviktigt
 • God allmän och psykisk hälsa
 • Trygg uppväxt.

Människor som samtalar i grupp. Fotografi.Fotograf: Scandinav bildbyrå

Vad ökar risken?

 • Skilsmässa, separation och en närstående persons död
 • Spela om pengar på skoltid eller arbetstid
 • TV- och datorspelande
 • Spela varje månad och på riskfyllda spel, till exempel är kasinospel, poker och spelautomater
 • Tidigare problem med alkohol och droger, en otrygg uppväxt och impulsivitet
 • Riskabla alkoholvanor, särskilt för den som nyligen börjat dricka riskabelt
 • Dricka alkohol samtidigt som man spelar (gäller vissa spelformer)
 • Tidigare spelproblem
 • Tro att man får en ökad inkomst från sitt spelande
 • Försämrad psykisk hälsa under det senaste året.

Spel påverkar hjärnans belöningssystem

Både spel och droger aktiverar hjärnans belöningssystem starkare än vad hjärnan naturligt klarar av. De "kidnappar" hjärnans belöningssystem, så att hjärnan lär sig att föredra belöningar och kickar från spel och droger.

Snabba spel triggar

Mest riskfyllda är snabba spel, till exempel kasinospel, spelautomater och internetspel där det går fort mellan insats, resultat och möjlighet att satsa igen. Snabba spel triggar impulsiva beslut, och personer med spelproblem har ofta svårt att kontrollera impulser.

Vanligt med samsjuklighet

Spelproblem uppträder ofta tillsammans med depression, ångest och drogberoende. Det biologiska arvet kan spela in. En del studier visar att spelproblem har samband med obalanser i det hormonella systemet.

Tror inte på slumpen

Den som har spelproblem tror ofta att det går att kontrollera spelet och att tur spelar in, trots att det är slumpen som avgör. Det kan leda till felaktiga slutsatser, strategier eller tolkningar. Till exempel gör den som tror sig ha tur märkbart högre insatser nästa gång. Det är vanligt att de som spelar på lotterier väljer sina nummer själva, hellre än att de låter slumpen välja.

Många har också föreställningar om att en viss händelse är mindre trolig om den just har inträffat. En sådan föreställning, en så kallad feltanke, leder till en tro på att slumpen strävar efter att ”jämna ut” resultaten. Vanligt är också att hålla fast vid en tidigare vald strategi, för att ta igen sina förluster. Det kan till exempel handla om att du köper en ny lott varje vecka, trots att du aldrig har vunnit tidigare.

Spänning, omväxling och tillfällig flykt

Spelande kan ge en känsla av att ha kontroll över en aktivitet som upptar fullt fokus. Den som spelar befinner sig i nuet: dåtid och framtid spelar ingen roll, inte heller den egna identiteten. Det kan bli en flykt från vardagliga problem.

Höja status och skapa gemenskap

Spelandet kan också vara ett sätt att höja sin status inför medspelarna eller stärka sin identitet. Spelet kräver därför åskådare. Särskilt poker och spel på hästar uppmuntrar till status- och tävlingstänkande.

I spelmiljöer där kvinnor dominerar, till exempel bingohallar, handlar spelandet i stället om att känna gemenskap. Spelandet blir samtidigt en accepterad aktivitet.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/10
Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem
Conceptual Framework of Harmful Gambling. Ett ramverk för att systematisera kunskap inom problemspelande, och identifiera vad som saknas. Med hjälp av ramverket understryks vikten av att förstå spelproblem genom att se till samspelet mellan sociala, psykologiska, biologiska, kulturella och samhälleliga faktorer.