En trave med pokermarker. Fotografi.De mest riskabla spelen har vissa typiska kännetecken. Befolkningsstudien Swelogs bedömer spel utifrån olika egenskaper som ökar risken att få spelproblem, och delar in spelen i tre grupper med hög, medelhög och låg risk.

Sju egenskaper som ökar risken

  • Kort tid mellan satsning, resultat och möjlighet att satsa igen på samma spel (snabba spelomgångar).
  • Kan göra flera satsningar eller vara aktiv i flera spel samtidigt.
  • Ljud- och ljuseffekter under spelet eller när spelet presenteras.
  • Kan själv bestämma spelsummans storlek.
  • Spelet finns tillgängligt i vardagen – slipper söka upp speciella platser.
  • Kort tid mellan resultat och eventuell vinst innan en ny satsning kan göras (snabb utbetalning).
  • Spelsessionen kan fortsätta utan avbrott eller förlängas med ett annat spel (kontinuitet).

Spelautomater, kasino och internetspel är mest riskabla

Spelautomater, kasinospel och internetspel är mest riskabla av alla spel. Vanliga internetspel är nätpoker, nätbingo och nätskraplotter. Lägst risk har lotterier som köps hos ombud. Medelhög risk har de flesta sportspel och spel på hästar.