Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi lär oss mer om likheter och skillnader mellan problem med alkohol och spel om pengar.

Likheter mellan alkoholproblem och spel om pengar

Det finns många likheter mellan alkohol och spel om pengar. Dessa likheter har betydelse för hur det förebyggande arbetet kan utformas. Några viktiga likheter är:

  • Problem med alkohol och spel om pengar innebär negativa konsekvenser för individer och samhället och bidrar till ojämlikhet i hälsa.
  • Alkohol- och spelproblem fungerar även som varandras riskfaktorer och förstärker varandra.
  • Möjligheter att samarbeta i det förebyggande arbetet, även om behovet av åtgärder kan se olika ut.

Liknande risk- och skyddsfaktorer för alkohol- och spelproblem

Riskkonsumtion av alkohol och att spela om pengar är riskfaktorer för, och förstärker varandra. Om en persons spelproblem ökar är det troligt att också alkoholproblemen ökar. Att utveckla problem med spel om pengar och alkohol påverkas av:

  • individuella faktorer, som psykisk hälsa och impulsivitet
  • närmiljö och sociala faktorer som familjemedlemmars förhållningssätt till alkohol och spel om pengar
  • samhällets strukturella åtgärder, till exempel begränsningar av tillgänglighet genom skatter, regler och marknadsföring.

Närstående drabbas

De som är närstående till personer som har problem med alkohol och spel om pengar påverkas ofta negativt. Bland närstående till personer med spelproblem är det vanligare med psykisk ohälsa, ekonomiska problem än hos andra. Många barn lever med vuxna som har problem med alkohol eller spel om pengar.

1 av 25 barn lever med någon som har ett problemspelande

5 av 25 barn lever med någon som riskkonsumerar alkohol

Alkohol- och spelproblem bidrar på olika sätt till ojämlikhet

Alkohol- och spelproblem förstärker den ojämlikhet i hälsa som redan finns. Genom att samarbeta i arbetet med alkohol och spel om pengar kan fler få bättre hälsa, och skillnaderna i hälsa mellan grupper kan minska. Det kan även ge samhällsekonomiska vinster.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem