Problem med spel om pengar:

  • drabbar många
  • har allvarliga konsekvenser
  • är ojämnt fördelat i befolkningen
  • är möjligt att förebygga.

Modell som visar varför spel om pengar räknas som ett folkhälsoproblem.

Spelproblem är ett målområde i folkhälsopolitiken

Sedan 2003 ingår spelproblem som ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken efter riksdagsbeslut 2003 (prop. Mål för folkhälsan; 2002/03:35), och 2008 (prop. En förnyad Folkhälsopolitik; 2007/08:110). Folkhälsomyndigheten har haft regeringens uppdrag att motverka negativa konsekvenser av spelproblem sedan 1999.

Spelproblem ingår i ett större sammanhang

Folkhälsoperspektivet bygger på olika ramverk om folkhälsa och social hållbarhet. Eftersom spel om pengar är en folkhälsofråga gäller folkhälsoperspektivet även spelproblem. För att uppnå regeringens mål kring påverkbara hälsoklyftor måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet vara tydligt och genomsyra allt folkhälsoarbete – inklusive det spelförebyggande arbetet – och på alla nivåer.

Fotograf: HK Andersson, Scandinav bildbyrå