Uppmärksamma varningssignalerna.

 • Lägger den som spelar mycket tid och energi på spelandet? Leder det till mindre tid för familj, arbete, studier och vänner?
 • Är den som spelar frånvarande, ointresserad och svår att kommunicera med? Blir personen irriterad, orolig och rastlös när den inte spelar?
 • Måste den som spelar spela mer och mer för att få samma stimulans?
 • Får den som spelar fysiska och psykiska besvär om den inte får spela?
 • Hamnar den som spelar ofta i konflikter med familj och vänner?

Riskspelande

En del utvecklar snabbt spelproblem medan andra kan spela länge utan större problem. Den som vill undvika att få spelproblem bör vara uppmärksam på riskspelande. Hur vi spelar kan påverka risken att utveckla spelproblem. Men även hur vi lever och hur samhället ser ut har betydelse.

Tecken på riskspelande är att

 • dricka i samband med spel
 • använda spel för att reglera humöret, till exempel för att fly vardagen eller få kickar
 • låna pengar till spel
 • spela eller förbereda spelande i stället för att arbeta eller gå i skolan
 • spela på snabba spel, till exempel spelautomater, kasino- och internetspel
 • spela väldigt intensivt (tid eller pengar) i perioder
 • spela för stora summor
 • börja spela som minderårig eller ung.

Riskspelande ger ofta dålig ekonomi

Riskspelande leder ofta till förlorad kontroll över ekonomin. Över 40 procent av både kvinnor och män med riskbeteende återvänder till spelet för att vinna tillbaka förlorade pengar.

Det finns skillnader mellan könen. Kvinnor uppger att de oftare spelar för mer än de har råd med, medan män uppger att de oftare spelar mer än de avsett. Män spelar för större summor för att öka spänningen.

Få med riskbeteende upplever problem på grund av sitt spelande. Det tyder på att de inte tolkar sitt spelande som problematiskt.

Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Läs mer

Mäta spelproblem