Uppdaterad 1 april 2019

Hälsa och spelproblem

Spelproblem har samband med en sämre allmän hälsa, psykisk ohälsa och våld. Även riskkonsumtion av alkohol är vanligare hos dem som har ett problemspelande.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att veta hur spelproblem hänger samman med andra områden i människors liv. Här hittar du statistik om sambandet mellan spelproblem och allmän hälsa, psykisk ohälsa, alkoholkonsumtion och våld.  

Större risk för psykisk ohälsa vid spelproblem

Det är större risk för psykisk ohälsa hos personer med spelproblem. Nästan 80 procent av dem som har spelproblem har någon form av psykisk ohälsa, jämfört med 20 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem. Den psykiska ohälsan ökar även med högre grad av spelproblem.

Figur 1. Psykisk ohälsa och olika grad av spelproblem enligt PGSI, Swelogs 2015.

Psykisk ohälsa och olika grad av spelproblem

Riskkonsumtion av alkohol vanligt vid spelproblem

Personer med spelproblem riskkonsumerar ofta alkohol. Över 30 procent av dem som har spelproblem riskkonsumerar alkohol, jämfört med cirka 10 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem (Swelogs 2018). Att dricka mycket alkohol per tillfälle ökar också risken för spelproblem.

Figur 2. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt PGSI, Swelogs 2015.

Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem

Tabeller

Nedan finns tabeller med statistik från Swelogs 2015 om hur spelproblem är kopplade till allmän hälsa, psykisk hälsa, riskkonsumtion av alkohol och våld. 

Allmän hälsa och spelproblem

Tabell 1. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad och allmän hälsa 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.8 i Swelogs tabellsammanställning.
Allmän hälsaInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänSamtligaKvinnorMänSamtligaKvinnorMänSamtliga
Ej god allmän hälsa

95,9
(94,6-97,2)

87,0
(84,6-89,4)
92,0
(90,7-93,3)
2,7
(1,6-3,8)
7,3
(5,4-9,2)
 4,7
(3,7-5,7)
1,4
(0,6-2,2)
5,6
(3,9-7,3)
3,3
(2,4-4,2)
God allmän hälsa 96,9
(96,4-97,4)
92,3
(91,5-93,1)
 94,5
(94,0-95,0)
2,4
(1,9-2,9)
5,7
(5.0-6,4)
4,1
(3,7-4,5)
0,8
(0,5-1,1)
2,0
(1,6-2,4)
1,4
(1,1-1,7)

Psykisk ohälsa och spelproblem

Tabell 2. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad och psykisk ohälsa 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.8 i Swelogs tabellsammanställning.
Psykisk ohälsaInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Psykisk ohälsa

95,0
(93,9-96,1)

82,9
(80,6-85,2)
3,1
(2,2-4,0)
9,3
(7,5-11,1)
1,9
(1,2-2,6)
7,8
(6,2-9,4)
Ej psykisk ohälsa 97,4
(96,8-98,0)
93,7
(92,9-94,5)
2,1
(1,6-2,6)
5,2
(4,5-5,9)
0,5
(0,2-0,8)
1,1
(0,8-1,4)

Riskkonsumtion av alkohol och spelproblem

Tabell 3. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad och konsumtion av alkohol 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.11 i Swelogs tabellsammanställning.
AlkoholInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Ej riskkonsument
av alkohol

96,7
(96,2-97,2)

92,9
(92,1-93,7)
2,4
(1,9-2,9)
5,1
(4,4-5,8)
0,9
(0,6-1,2)
2,0
(1,6-2,4)
Riskkonsument
av alkohol
96,6
(94,9-98,3)
83,0
(80,2-85,8)
2,3
(0,9-3,7)
11,2
(8,9-13,5)
1,1
(0,1-2,1)
5,8
(4,1-7,5)

Våld och spelproblem

Tabell 4. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad och hot om våld eller fysiskt våld 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.13 i Swelogs tabellsammanställning.
VåldInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Ej utsatt för 
våld/hot om våld

96,8
(96,3-97,3)

92,1
(91,3-92,9)
2,4
(1,9-2,9)
5,8
(5,1-6,5)
0,8
(0,5-1,1)
2,1
(1,7-2,5)
Utsatt för våld/
hot om våld
95,1
(92,5-97,7)
81,2
(76,9-85,5)
1,9
(0,3-3,5)
9,2
(6,0-12,4)
2,9
(0,9-4,9)
9,6
(6,4-12,8)

Läs mer

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)
Vanliga begrepp om spelproblem
Mätinstrumentet PGSI