Uppdaterad 19 maj 2020

Statistik om spelproblem och hälsa

Spelproblem har samband med en sämre allmän hälsa och psykisk hälsa. Även riskkonsumtion av alkohol är vanligare hos dem som har ett problemspelande.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att veta hur spelproblem hänger samman med andra områden i människors liv. Här hittar du statistik om sambandet mellan spelproblem och psykisk ohälsa samt alkoholkonsumtion.  

Större risk för psykisk ohälsa vid spelproblem

Det är större risk för psykisk ohälsa hos personer med spelproblem jämfört med 20 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem. Den psykiska ohälsan ökar även med högre grad av spelproblem.

Figur 1. Psykisk ohälsa och olika grad av spelproblem enligt mätinstrumentet PGSI, Swelogs 2018.

Figur 1. Psykisk ohälsa och olika grad av spelproblem enligt PGSI, Swelogs 2015.

Riskkonsumtion av alkohol vanligt vid spelproblem

Personer med spelproblem riskkonsumerar ofta alkohol. Över 30 procent av dem som har spelproblem riskkonsumerar alkohol, jämfört med cirka 10 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem. Att dricka mycket alkohol per tillfälle ökar också risken för spelproblem.

Figur 2. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt mätinstrument PGSI, Swelogs 2018.

Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem

Tabeller

Tabeller med statistik om hur spelproblem var kopplade till allmän hälsa, psykisk hälsa, riskkonsumtion av alkohol och våld år 2015 finns i tabellsammanställningen Swelogs 2015. 

Läs mer

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)

Vanliga begrepp om spelproblem

Alkohol och spel