Uppdaterad 1 april 2019

Spelformer och risk

Tillgängligheten till spel är hög i dag, eftersom de flesta spel kan spelas online. Problemspelande är vanligare bland dem som spelar online på spelautomater, kasinospel och pokerspel.

Läs faktabladet

Det är viktigt att ta hänsyn till spelformers olika risk i det förebyggande arbetet. Här hittar du statistik om bland annat sambandet mellan spelformer och problemspelande.

Vanliga spelformer i Sverige

Tillgången till spel ökar när de flesta spel finns online, och går att spela på både dator och mobiltelefon. Nästan alla spel kan i dag spelas antingen online eller landbaserat, det vill säga via spelbutik, ombud, travbana eller på kasino.

Vanliga spelformer i Sverige är lotter, nummerspel (Joker, Lotto, Keno), sportspel, hästspel, bingospel, spelautomater, kasinospel (roulett, tärningsspel, kortspel) och poker. Lotterier, nummerspel och hästspel är de vanligaste spelformerna.

Illustration över spelandet i Sverige

Pengarna som satsas på spelautomater och kasinospel kommer mestadels från personer med problemspelande

För spelautomater och kasinospel kommer omkring 70 procent av de satsade pengarna från personer som har ett problemspelande. Ytterligare 17 procent kommer från personer som har en viss risk för problemspelande. Detta kan jämföras med lotterier, där 4 procent av pengarna kommer från personer som har ett problemspelande, och 8 procent från personer som har viss risk för problemspelande (Swelogs 2018).   

Illustration av spelproblem och omsättning

Problemspelande vanligare bland dem som spelar online

Andelen med problemspelande är högre bland dem som spelat online det senaste året, jämfört med dem som spelat landbaserat. Detta gäller i alla spelformer. Bland dem som spelat online på hästar, spelautomater och kasinospel, är andelen mer än dubbelt så stor.

Figur 3. Andelen med problemspelande bland de som spelat någon gång under senaste året online eller i butik etc., Swelogs 2015. 

Andelen med problemspelande bland de som spelat någon gång under senaste året online eller butik etc

Det är också vanligare med problemspelande bland dem som spelar varje månad, jämfört med dem som spelat senaste året, med undantag för nummerspel online.

Tabeller

Nedan finns statistik från Swelogs 2015 kring olika spelformer, spelfrekvens och riskpotential, alltså risken att utveckla ett problemspelande. 

Problemspelande och spelformer

Tabell 1. Andel i befolkningen (16-84 år) med ett problemspelande bland dem som spelat de senaste 12 månaderna och månadsvis uppdelat på olika spelformer (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.25 i Swelogs tabellsammanställning
SpelformerSpelat senaste 
12 månaderna
Spelat månadsvis 
Lotterier

2,3 
(1,8-2,8)

3,8
(2,6-5,0)
 Nummerspel 3,3
(2,4-4,2)
2,9
(1,7-4,1)
Sportspel 6,5
(5,1-7,9)
13,2
(9,9-16,5) 
Spel på hästar 4,8
(3,5-6,1)
6,2
(4,0-8,4) 
Pokerspel 10,6
(7,7-13,5)
30,8
(21,6-40,0) 
Kasinospel 9,3
(6,3-12,3)
34,4
(20,0-48,8) 
Spelautomater  9,5
(7,0-12,0)
38,0
(26,9-49,1)
Bingospel 7,3
(4,9-9,7)
16,8
(8,6-25,0) 

Spelproblem och spelfrekvens

Tabell 2. Andel i befolkningen (16-84 år) som spelat senaste 12 månaderna med olika grad av spelproblem enligt PGSI fördelat på spelfrekvens (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.28 i Swelogs tabellsammanställning.
 Inga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Lågfrekvent
spelande

95,2
(94,2-96,2)

91,7
(90,4-93,0)
3,6
(2,7-4,5)
6,0
(4,9-7,1)
1,2
(0,7-1,7)
2,3
(1,6-3,0)
Frekvent
spelande
89,6
(86,4-92,8)
81,3
(78,1-84,5)
6,3
(3,8-8,8)
15,6
(12,6-18,6)
4,1
(2,0-6,2)
3,0
(1,6-4,4)
Hög frekvent
spelande
91,2
(85,1-97,3)
71,5
(66,0-77,0)
8,0
(2,2-13,8)
14,0
(9,8-18,2)

*

14,5
(10,2-18,8)

*Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin.

Spelproblem och riskpotential

Tabell 3. Andel i befolkningen (16-84 år) med olika grad av spelproblem enligt PGSI som spelat om pengar de senaste 12 månaderna uppdelat på riskpotential, konfidensintervall inom (parentes). Tabell 2.23 i Swelogs tabellsammanställning.
 Inga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Ej månatligt spel

96,2
(95,2-97,2)

92,2
(90,8-93,6)
2,7
(1,9-3,5)
6,4
(5,1-7,7)
1,1
(0,6-1,6)
1,5
(0,8-2,2)
Endast låg riskpotential 91,3
(88,9-93,7)
88,4
(85,5-91,3)
6,3
(4,3-8,3)
9,4
(6,7-12,1)
2,4
(1,1-3,7)
2,2
(0,9-3,5)
Medelhög riskpotential
som högst
92,7
(89,1-96,3)
83,6
(80,5-86,7)
6,6
(3,1-10,1)
11,8
(9,1-14,5)

0,8
(0,0-2,0)

4,6
(2,9-6,3)
Hög riskpotential 78,8
(68,9-88,7)
 53,2
(46,5-59,9)
10,6
(3,2-18,0)
 22,4
(16,8-28,0)
10,6
(3,2-18,0)
 22,4
(16,8-28,0)

Läs mer

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)
Spelformer och risknivå