Uppdaterad 4 maj 2022

Statistik över spelproblem i Sverige

Omkring 352 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem. Här hittar du statistik om hur spelproblem är fördelat i befolkningen.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I FolkhälsoStudio skriver du spelproblem i fritextrutan. Du kommer då att få statistik från Swelogs.

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Swelogs befolkningsstudie

Det förebyggande arbetet utgår från omfattningen och fördelningen av spelproblem. Det är därför viktigt att kartlägga problemet och ett första steg är att ta del av statistiken på området.

Drygt 4 procent av befolkningen 16–84 år har någon grad av spelproblem (Swelogs 2021). Men spelproblem kan komma och gå, många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka.

När samma personer följs över flera års tid ser man att andelen som har spelproblem någon gång under tidsperioden är mycket större än andelen som har spelproblem vid ett enstaka tillfälle. Om man bara fokuserar på spelproblem under det senaste året underskattas alltså problemets omfattning i befolkningen.

Spelproblem i korthet

Data från Swelogs 2021 visar följande:

  • 0,5 procent (40 000 personer) har spelproblem (PGSI 8+).
  • 0,8 procent (65 000 personer) har förhöjd risk för spelproblem.
  • 3,0 procent (247 000 personer) har viss risk för spelproblem.
  • 16,8 procent av dem som spelar varje månad på spel med hög risk har ett problemspelande.
  • 130 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 40 000 av dessa är barn.

Resultat från Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes två nya befolkningsundersökningar. Inom Swelogs skickades en ny enkät ut till 25 000 personer och deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp. I en tilläggsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF) skickades enkäter till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

Spelproblem och problemspelande är olika mått på spelproblem som främst mäts genom mätinstrumentet PGSI.

Det finns många begrepp inom spel om pengar.

Problemspelande vanligare bland dem som spelar online

Andelen med problemspelande är högre bland dem som spelat online det senaste året, jämfört med dem som spelat landbaserat. Totalt är andelen med problemspelande 1,3 procent, medan andelen bland dem som spelat online det senaste året är 4,1 procent (Swelogs 2021).

Män har högre risk för spelproblem jämfört med kvinnor

Män är överrepresenterade i alla kategorier av spelproblem. Andelen med problemspelande är 1,9 procent bland män jämfört med 0,7 procent bland kvinnor, och andelen med spelproblem är 0,8 procent bland män och 0,2 procent bland kvinnor (Swelogs 2021).

Tabeller för Swelogs 2018

I Swelogs tabellsammanställning 2018 finns tabeller med statistik från Swelogs 2018 om hur spelproblem är fördelat i befolkningen och i olika grupper enligt bland annat kön, ålder, utbildning och inkomst.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2018

Läs mer