Här hittar du information om spel om pengar och spelproblem bland barn och unga, risk- och skyddsfaktorer för att utveckla spelproblem samt information om hur det är för barn och unga att vara närstående till någon med spelproblem.

För dig som arbetar förebyggande

Sidan vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spel om pengar bland barn och unga. Du kan till exempel arbeta inom skola, skolhälsovård, socialtjänst, i en ideell förening eller idrottsrörelse, med tillsyn eller tillståndsgivning.

Barn och unga spelar om pengar

Trots att alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år har 20 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. Spel om pengar förekommer i alla samhällsgrupper. Unga som har lägre betyg, dricker alkohol eller har psykisk ohälsa spelar dock i högre utsträckning än andra unga.

Förebygg ungas spelproblem

Sex procent av 16–19-åringar har problem med spel om pengar. Förebyggande åtgärder som främjar en trygg uppväxt med goda sociala och ekonomiska förutsättningar kan förebygga spelproblem. De förebyggande åtgärderna bör ta hänsyn till att spel, alkohol och psykisk ohälsa som ofta förekommer samtidigt hos unga.

Risk- och skyddsfaktorer

Vi bör främja åtgärder som ökar förutsättningar för barn och unga att förbättra
bakomliggande faktorer som socioekonomisk status, till exempel genom utbildningsmöjligheter. Även föräldraskapsstöd bör ingå i det förebyggande arbetet eftersom kunskap visar att föräldrar som har en nära relation till sina barn kan vara en skyddsfaktor mot spelproblem. Faktorer som ökar risken att utveckla spelproblem i vuxen ålder är bland annat tidigare spelproblem och låga skolresultat.

Barn vars förälder har spelproblem kan bli särskilt utsatta

Omkring 82 000 barn under 18 år delar hushåll med någon med spelproblem. Spelproblem hos en förälder eller annan vårdnadshavare kan leda till en otrygg uppväxt. Ekonomin kan bli sämre och göra boendet osäkert. Den vuxne kan vara känslomässigt eller praktiskt frånvarande. Konflikter och våld förekommer oftare i hushåll där det finns spelproblem.

Barn i klassrum. Fotografi.Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Läs mer

Barnkonventionen
Datorspel – vems uppdrag?