Rekommendationer för vaccination mot covid-19 (lättläst)

Lyssna

Här får du veta vilka som bör vaccinera sig
mot sjukdomen covid‑19 den närmaste tiden.
Rekommendationerna gäller fram till
den 29 februari 2024.

Nu har nästan alla människor i Sverige ett skydd mot sjukdomen covid‑19.
Men skyddet blir svagare med tiden,
därför måste vissa människor fortsätta vaccinera sig mot covid-19.
Vaccinationen gör skyddet starkare igen
och skyddar människor mot att bli allvarligt sjuka.

Det kommer ibland nya varianter av det virus som orsakar covid‑19,
därför följer vi på Folkhälsomyndigheten hela tiden vad som händer med viruset.
Vi undersöker också vad som händer med sjukdomen covid‑19,
och hur bra vaccinerna fungerar.
Ibland behöver vi ändra våra rekommendationer om vaccination mot covid‑19.

Olika rekommendationer för olika grupper

Här kan du kontrollera vad som gäller för den grupp som du tillhör.

Du som är 80 år och äldre, eller bor på SÄBO

Om du är minst 80 år gammal, rekommenderar vi att du vaccinerar dig
en gång under hösten eller vintern 2023.
Samma sak gäller om du bor på ett äldreboende av typen SÄBO
(särskilt boende för äldre).
Det spelar ingen roll hur många gånger du har vaccinerat dig tidigare.

Du som är 65 till 79 år, eller tillhör någon riskgrupp
och är minst 18 år

Om du är 65 till 79 år gammal, rekommenderar vi att du vaccinerar dig
en gång under hösten eller vintern 2023.
Samma sak gäller om du tillhör någon riskgrupp och är 18 år eller äldre.

Du som är 50 till 64 år

Om du är 50 till 64 år gammal och inte har vaccinerat dig tidigare,
rekommenderar vi att du vaccinerar dig
en gång under hösten eller vintern 2023.
Om du har vaccinerat dig tidigare behöver du inte vaccinera dig igen.
Om du ändå vill vaccinera dig inför vintern så får du göra det.
Det ska gå minst 9 månader efter att du tog din senaste vaccination.

Du som är 18 till 49 år

För dig som är 18 till 49 år gammal har vi ingen speciell rekommendation
om att du bör vaccinera dig.
Om du ändå vill vaccinera dig inför vintern så får du göra det.
Det ska gå minst 9 månader efter att du tog din senaste vaccination.

Du som är under 18 år

För dig som är under 18 år gammal har vi ingen speciell rekommendation
om att du bör vaccinera dig.

Du som har svagt immunförsvar

Om du har ett nedsatt (alltså svagt) immunförsvar,
kanske inte vanliga vaccinationer fungerar så bra.
Därför rekommenderar vi att du talar med din läkare
om hur du ska vaccinera dig.