Vaccination mot influensa och covid-19 (lättläst)

Lyssna

Alla personer som har fyllt 65 år bör vaccinera sig mot covid‑19.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
Alla andra som tillhör någon riskgrupp
bör också vaccinera sig mot covid‑19.

Vaccinationen är gratis

Så här säger Folkhälsomyndigheten:

 • De som tillhör någon riskgrupp
  är de första som får vaccinera sig.
  Det handlar om vaccination mot influensa
  och covid-19.
  Om du tillhör någon riskgrupp
  är vaccinationen gratis i hela Sverige.
 • Det går bra att vaccinera sig samtidigt
  mot influensa och covid-19.
 • Det är troligt att både influensa och covid-19 
  kommer att spridas i vinter.
  Vaccination är det bästa sättet att skydda sig.
 • Man kan bli sjuk även om man är vaccinerad.
  Men då blir man mindre sjuk.

Det här är riskgrupperna, och de får vaccination först

Här är en lista på riskgrupper.
Om du tillhör någon av de grupperna,
får du vaccinera dig mot influensa och covid-19
före andra personer i Sverige.

 • Personer som har fyllt 65 år eller mer.
 • Gravida efter vecka 12 av graviditeten.
 • Personer som har fyllt 18 år eller mer,
  om de har någon av de här sjukdomarna:
  • Hjärt- och kärlsjukdomar som är kroniska,
   alltså långvariga. Även stroke.
  • Högt blodtryck. (Det gäller bara vaccination mot covid-19.)
  • Lungsjukdomar som är kroniska, alltså långvariga.
   Till exempel KOL, och svår eller instabil astma.
  • Andra sjukdomar som gör att lungorna inte fungerar bra,
   eller som gör det svårt att hosta.
   Till exempel väldigt svår fetma,
   sjukdomar i nerver och muskler,
   eller flera funktionsnedsättningar samtidigt.
  • Lever eller njurar som inte fungerar bra.
  • Diabetes typ 1 och 2.
  • Sjukdomar eller behandlingar som gör
   att immunförsvaret blir väldigt svagt.
   Även Downs syndrom.

Ordningen i listan har ingen betydelse.
Alltså får ingen riskgrupp förtur framför andra riskgrupper.

Prata med din läkare om du inte vet om du tillhör en riskgrupp.

Det finns andra människor som bör vaccinera sig mot covid-19 
och influensa före dem som är friska.
Till exempel de som behöver hemtjänst, och personer
med väldigt dålig hälsa.

Dålig hälsa kan bero på psykiatrisk sjukdom eller demens.
Även de som dricker mycket alkohol eller använder droger
kan ha dålig hälsa.
Då är det viktigt att de vaccinerar sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten säger så här:
Den som hör till någon av de här grupperna
bör vaccinera sig mot influensa:

 • Barn som är äldre än 6 månader och yngre än 17 år,
  om de har någon av sjukdomarna i listan här ovanför.
 • De som bor tillsammans med personer
  med väldigt svagt immunförsvar.
 • De som ofta besöker personer
  med väldigt svagt immunförsvar.
 • De som jobbar inom vård och omsorg,
  nära personer som har stor risk för allvarlig influensa.
  Till exempel de som jobbar på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.