Suicidförebyggande insatser behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå, och för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv måste dessa intensifieras på alla samhällsnivåer.

Preventionsnivåer

Det förebyggande arbetet diskuteras ofta utifrån tre olika nivåer: Universell, selektiv och indikerad prevention:

  • Universella insatser riktar sig till hela befolkningen innan problemen har utvecklats
  • Selektiva insatser riktas till identifierade riskgrupper
  • Indikerade insatser riktas till individer; där ingår behandling av problem eller återfallsprevention

Läs mer

Suicidförebyggande insatser på Kunskapsguiden.se

Effekter av insatser för att förebygga suicid

Händelseanalys

Kartläggning av det suicidförebyggande arbetet