Uppdaterad 10 mars 2020

Förebyggande arbete

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv kan leda till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Suicidförebyggande insatser behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå, och för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv måste dessa intensifieras på alla samhällsnivåer.

personer runt bord

Preventionsnivåer

Det förebyggande arbetet diskuteras ofta utifrån tre olika nivåer: Universell, selektiv och indikerad prevention:

  • Universella insatser riktar sig till hela befolkningen innan problemen har utvecklats
  • Selektiva insatser riktas till identifierade riskgrupper
  • Indikerade insatser riktas till individer; där ingår behandling av problem eller återfallsprevention