Uppdaterad 14 januari 2020

Intressentgrupp

Genom den nationella intressentgruppen träffas en rad aktörer som med olika inriktningar och typer av verksamheter bidrar till det suicidpreventiva arbetet.

Inom den nationella samordningen för suicidprevention träffas medlemmarna i intressentgruppen ca 4 gånger per år. Aktörerna representerar olika perspektiv som ofta kompletterar statens, landstingens och kommunernas insatser genom t.ex. kunskapsspridning, opinionsbildning och olika former av stödjande arbete.

Den nationella intressentgruppen för suicidprevention har satt upp gemensamma mål för gruppens arbete om att

  • arbeta tillsammans för att minska antalet suicid genom att påverka det nationella suicidpreventiva arbetet
  • verka för ökat finansiellt stöd
  • sprida kunskap
  • minska stigma.

Läs mer

Vårt uppdrag inom psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten