Uppdaterad 14 januari 2020

Möten och konferenser

Här har vi samlat information om nationella möten och konferenser.

I Sverige arrangeras det vartannat år en nationell konferens om suicidprevention. Under konferenserna lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferenserna bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Nästa nationella konferens äger rum i Stockholm hösten 2021. 

Läs mer

Dokumentation från tidigare konferenser