Uppdaterad 14 juni 2018

Möten och konferenser

Här har vi samlat information om nationella möten och konferenser.

Nationella konferensen 2017

Den 11:e nationella konferensen "Steg för livet – ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord" ägde rum i Göteborg 12–13 september 2017.

Läs mer om den nationella konferensen 2017

I Sverige arrangeras det vartannat år en nationell konferens om suicidprevention. Under konferenserna lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferenserna bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Nästa nationella konferens äger rum i Norrköping, 2–3 oktober 2019.

Läs mer