Uppdaterad 4 april 2022

Netikett

Kommentarer på tweets ska alltid röra det aktuella ämnet.

Här håller man en god samtalston och man får inte:

  • Uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • Göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • Sprida pornografiska bilder
  • Göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • Göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • Utöva hot eller trakasserier
  • Utge sig för att vara någon annan person
  • Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort från Suicidpreventions flöde.

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd.

Som myndighet är vi skyldig att diarieföra alla inkomna handlingar. Det innebär att ditt tweet till oss kan komma att diarieföras.

Ärenden skickas till suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se