Uppdaterad 26 oktober 2018

Liten förändring av suicidtalen

År 2017 avled totalt 1 189 personer i Sverige av suicid. Av dessa var 348 kvinnor och 841 män. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Även om antalet suicid är något högre än 2016 så har andelen suicid i befolkningen inte förändrats nämnvärt under det senaste decenniet, varken för kvinnor eller för män. Förekomsten av suicid bland män 2017 var 17,1 per 100 000 invånare och för kvinnor 6,9. Motsvarande siffror för 2016 var 16 för män och 7 för kvinnor.

Läs mer

Dödsorsaksregistret: Socialstyrelsens nyhet