Uppdaterad 10 oktober 2019

Alla behövs i arbetet med att förebygga självmord

I dag, på Världsdagen för psykisk hälsa, lyfter vi vikten av att gemensamt arbeta för att förebygga självmord inom alla sektorer i samhället.

– Suicid måste ses som en stor mänsklig och samhällelig tragedi. Suicid går att förebygga och för att vi ska kunna göra det krävs insatser inom alla samhällets sektorer. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Jenny Telander, utredare, på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Grafik som visar samarbete mellan lokal, regional och nationell nivå