De indikatorer som presenteras är:

  • Allmänt hälsotillstånd
  • Nedsatt psykiskt välbefinnande
  • Ängslan, oro eller ångest
  • Sömnbesvär
  • Suicidtankar
  • Suicid
  • Utbildning

Länk till interaktiva faktablad

Läs mer

Statistik om psykisk hälsa
Statistik om suicid