Ansökan är öppen till den 3 november och beslut meddelas i januari.

Här kan du läsa mer om utlysningen.

47 organisationer har sökt verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten kommer också att fördela bidrag 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, samt förebygga psykisk ohälsa och suicid, under förutsättning att regeringen beviljar medel.

Utlysningen för dessa statsbidrag stängde den 6 oktober och nu pågår myndighetens arbete med att granska inkomna ansökningar. 47 ansökningar har inkommit och omfattar drygt 68 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om de olika statsbidragen som Folkhälsomyndigheten fördelar.