WHO framhåller att en oansvarig rapportering om självmord i media kan bidra till att befästa tabu, stigma och okunskap. En allt för omfattande eller sensationell rapportering med detaljerade beskrivningar av metoder för ett självmord riskerar även att inspirera suicidnära personer.

En ansvarsfull rapportering kan däremot bidra till att utbilda allmänheten om suicid som folkhälsoproblem och hur det kan förebyggas. En ansvarsfull rapportering kan också uppmuntra till en mer öppen och hoppfull dialog och tillhandahålla viktig information för personer i behov av hjälp. Rapportering om självmord bör därför alltid innehålla information om var man kan söka hjälp, helst från erkända hjälpinstanser.

WHO har nyligen uppdaterat sitt stödmaterial till professioner inom media och kommunikation. Ett stödmaterial som kan spela en viktig roll i det suicidförebyggande arbetet. Skriften är framtagen genom ett samarbete mellan WHO och International Association for Suicide Prevention (IASP).

Här kan du läsa mer om WHO:s stödmaterial på engelska