Uppdaterad 14 juni 2018

Suicid i världen

Globalt dör omkring 800 000 människor varje år i suicid och bland 15–29-åringar är suicid den näst vanligaste dödsorsaken världen över.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) internationella statistik dog 788 000 människor i suicid år 2015. Antalet suicid per 100 000 invånare i världen var 10,7 samma år. Den motsvarande siffran i Sverige var 12,7. I tabellen nedan anges suicidtalen för WHO:s olika regioner. Sydostasien har högst suicidtal (13,3 per 100 000 invånare) medan Östra medelhavsregionen, som täcker större delar av Mellanöstern, ligger lägst (4,3 per 100 000 invånare). Flest suicid sker i låg- och medelinkomstländer och globalt sett är suicid den näst vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15–29 år. I de flesta höginkomstländer är suicidtalen dock högst bland personer över 70 år och lägst bland de unga. I nästan alla länder dör mer än dubbelt så många män som kvinnor i suicid

Suicid är fortfarande tabu i många delar av världen och i vissa länder är suicid till och med olagligt. Det kan påverka hur suicid utreds och registreras i olika länder. Av WHO:s medlemsstater är det enbart 60 som bedöms ha suicidstatistik av god kvalitet. Detta innebär att denna typ av internationella jämförelser inte är helt tillförlitliga.

Antal suicid per 100 000 invånare i WHO:s regioner, år 2015, åldersstandardiserade tal.

WHO:s regionerSuicidtal
Region Afrika  12,8
Region Amerika  9,1
Region Sydostasien  13,3
Region Europa 11,9 
Region östra Medelhavet  4,3
Region västra Stilla havet  9,1

Suicid i Norden

I Norden har Finland de högsta suicidtalen, följt av Sverige. Island ligger i mitten, följt av Danmark och Norge som har de lägsta suicidtalen.

Antal suicid per 100 000 invånare i de nordiska länderna och genomsnittet för WHO:s Europaregion, år 2015, åldersstandardiserade tal.

suicid-norden

Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)

Läs mer

Självmord globalt, Världshälsoorganisationen

Preventing suicide – A global imperative, Världshälsoorganisationen