Uppdaterad 10 juli 2020

Samlad information om aktörer och leverantörer

Här finns samlad information om aktörer och leverantörer som är intresserade av att bidra till provtagning och diagnostik av covid-19 samt till leverantörer som kan bidra med provtagning- och analysmaterial för covid-19. Folkhälsomyndigheten har en samordnande roll och i våra enkäter kan du föra fram vad din verksamhet kan bidra med. Organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Information till aktörer

Det är många organisationer som har visat intresse att bidra till den nationella ökade kapaciteten för provtagning och diagnostik av covid-19. Vi har tagit fram den här webbplatsen för att dessa aktörer ska kunna ta kontakt med varandra. Som ett led i detta har vi gått ut med en enkät med frågor kring vad de intresserade verksamheterna kan bidra med. Mer information för stöd och vägledning kring att starta upp och utföra testning.

Informationen från enkäten kommer att användas för att kartlägga och underlätta kontakt mellan olika aktörer med olika roller och kapacitet, i alla delar av kedjan för att öka provtagning och diagnostik i landet. Resultaten från enkäten kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Genom ditt deltagande godkänner du att dina svar blir offentliga.

Företag och organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Teknisk konsultation kring diagnostik av covid-19

För att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19 bjöd Folkhälsomyndigheten in aktörer på området till ett samråd 1 april 2020. Nedan finns en sammanfattningen inklusive frågor och svar vid konsultationen.

Information till leverantörer och företag inom medicinteknik

Många medicintekniska företag och andra leverantörer har visat intresse att bidra med provtagning- och analysmaterial för covid-19. Folkhälsomyndigheten har en samordnande roll och i vår enkät kan du föra fram vad ditt företag kan bidra med. Enkäten riktar sig till leverantörer av produkter för nukleinsyrapåvisning, serologi och annat förbrukningsmaterial kopplat till provtagning, analys och transport av prover.

Syftet är att översiktligt synliggöra utbudet av provtagning- och analysmaterial för covid-19, så att andra aktörer, företrädelsevis laboratorier, kan ta kontakt.

Informationen från enkäten kommer att användas för att kartlägga och underlätta kontakt mellan olika aktörer och leverantörer med olika roller och kapacitet, i alla delar av kedjan för att öka provtagning och diagnostik i landet. Resultaten från enkäten kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Genom ditt deltagande godkänner du att dina svar blir offentliga.

Företag och organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Möte med leverantörer och medicintekniska företag om utökad nationell kapacitet för diagnostik av covid-19

För att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19 bjöd Folkhälsomyndigheten in leverantörer och medicintekniska företag på området till ett möte 22 april 2020. Nedan finns en sammanfattning inklusive frågor och svar vid mötet.