Uppdaterad 4 januari 2021

Intresserade aktörer

Organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Information från aktörer kan filtreras på typ av aktör man önskar kontakt med, och på del i provtagningskedjan och analysprocessen där aktören är aktiv. Analysprocessen är indelad i (A) preanalys med beställarfunktionen och (B) provtagning, (C) analys på laboratorium samt (D) postanalys med utsvar. Om enkäten. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Intresserade aktörer att ta kontakt med

 1. A23 Lab AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  E-post: kontakt@a23lab.se
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har tillsammans med bland andra InfoSolutions och 1177 byggt upp en komplett vårdkedja från remisshantering, provtagning, transport, avdelning, analys och utsvar.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 2. ABC Labs
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Elin Wiklander
  E-post: elin@abclabs.se
  Telefon: 073-154 22 22
  Bidrag i provtagningskedjan:

  ABC Labs gör PCR och ELISA laboratorieanalys för pågående Covid-19-infektion och antikroppsdetektion i samarbete med regioner och privata vårdgivare.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 3. Aktivaliva AB
  Önskar kontakt med: Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Kontaktperson: Stefan Keventer
  E-post: stefan@aktivaliva.se
  Telefon: 072-555 56 40
  Upptagningsområde: Örebro, Västerås, Karlstad och Stockholm.
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har ett mobilt team som kan åka ut och genomföra serologiska tester ute på företagen eller på platser där allmänheten kan komma och testa sig. Vidare så har vi även läkarklinik/mottagning där PCR testning genomförs och skickas iväg laboratorier analys. Vi har även ett digitalt system där patienten loggar in, svarar på en enkät, sedan får patienten svar på testet digitalt, med all information som krävs och behövs.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 4. Bio-Rad Laboratories AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium, Leverantör av instrument, reagens samt förbrukningsvaror
  Kontaktperson: Linda Blomquist
  E-post: linda_blomquist@bio-rad.com
  Telefon: 076-791 25 03
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Bio-Rad Laboratories kan erbjuda instrument (real-time qPCR, Digital PCR etc.) reagens samt förbrukningsvaror för själva testning av COVID-19.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 5. Dynamic Code AB
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: B C
  Typ av aktör: Laboratorium, Informationssystem, Logistik och kommunikationssystem samt självprovtagningspaket
  Kontaktperson: Anne Kihlgren, VD och grundare
  E-post: anne.kihlgren@dynamiccode.se
  Telefon: 070-819 16 21
  Bidrag i provtagningskedjan:

  1.Vår tekniska kommunikations- och logistik plattform möjliggör flödet från beställning i journalen (via Labportalen), utskick av självprovtagningspaket till patient, retur till labb efter provtagning som beställts av vårdgivare till att labbsvaret kommer in journal (via LabPortalen): Flödet fungerar även bra med provtagningar på flera patienter på klinik. Vi samarbetar med flera transportfirmor. 2.Eget självprovtagningspaket från v 17 2020. 3.Laboratorieanalys PCR av SARS-CoV-2. Kapacitet 10 000 prov/vecka.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 6. Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Henrik Jonsson
  E-post: henrikjonsson@eurofins.se
  Telefon: 072-151 03 77
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vårt laboratorium Eurofins Lifecodex i Ebersberg, Tyskland, utför dessa analyser. De analyserar redan idag en stor mängd Covid-19 analyser. De använder sig av real time qualitative PCR. Vi har en process för detta med etiketter för prover och rapportering elektroniskt. Vi har också möjlighet att utföra sereologiska tester för antikroppar samt att testa för covid-19 på ytor genom svabbprov.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 7. Eurofins LifeCodexx GmbH
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Kristofer Hellberg
  E-post: kristoferhellberg@eurofins.se
  Telefon: 070-814 91 43
  Bidrag i provtagningskedjan:

  SARS-CoV-2 realtids-PCR-test på nasofaryngeala torrsvabbar i rör. Detta test görs med hjälp av multiplex realtids(RT)-PCR för direkt kvalitativ detektion av RNA från det nya coronaviruset SARS-CoV-2 från humana luftvägsprover: nasofaryngeala torrsvabbar/ dry swabs i rör UTAN transportmedium. •Proverna analyseras under ISO15189 i enlighet med tysk lag och ett LIMS-kontrollerat arbetsflöde. •Resultat levereras inom 24 timmar från provankomst, också för större provvolymer. •Analysen görs med Roche Lightcycler som är ett 'state-of-the-art' PCR-testsystem. •Eurofins tillhandahåller per förfrågan svabbar och streckkoder för providentifiering. •Resultat (individuella rapporter för varje patient) levereras via online plattform med full GDPR-efterlevnad. •Prover skall skickas batchvis med expressbud (övernattleverans). •Prissättning per förfrågan (nationellt, regionalt eller per försändelse etc.).

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 8. Fujirebio Diagnostics
  Önskar kontakt med: Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Christina Hall
  E-post: christina.hall@fdab.com
  Telefon: 070-9632990
  Upptagningsområde: Göteborg, VGR
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Analys av serumprover map antikroppar mot SARS-CoV-2.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 9. Gendoktorn Medicinsk Service
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Behovstagare
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Företagshälsovård, Provtagning, Läkarbedömning
  Kontaktperson: Lars Salmi Johansson
  E-post: lars.salmi@gendoktorn.se
  Telefon: 076-029 55 40
  Upptagningsområde: Göteborg
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har i vårt nätverk en hel kedja från läkarbedömning, provtagning, analys och svarsrapportering. Speciellt vänder vi oss till verksamhetskritisk personal inom äldreomsorg, men också företag.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 10. Genetic Analysis AS
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Bruno Mainnemard Øijordsbakken
  E-post: bm@genetic-analysis.com
  Telefon: +47 48 32 16 10
  Bidrag i provtagningskedjan:

  GA-map® COVID-19 Fecal Test er standardisert, validert og CE merket i hht IVD direktivet for deteksjon av SARS-CoV-2 i fekale prøver. Analysen benytter et bufferbasert prøveinnsamlingssystem som stabiliserer prøve-RNA og gjør det mulig for pasientene å utføre prøvetaking hjemme. Virus RNA ekstraheres fra prøven og SARS CoV-2 spesifikke gen sekvenser blir påvist ved hjelp av RT-PCR metodikk. Analysen utføres på våre laboratorium i Oslo, Norge. Genetic Analysis AS er ISO-13485 sertifisert.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 11. Inficure Bio AB
  Önskar kontakt med: Någon som provtar och kan svara ut resultaten till kunden
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Sofia Mayans
  E-post: sofia.mayans@inficurebio.com
  Telefon: 070-366 46 66
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har personal som har stor erfarenhet av att köra PCR, ELISA och andra molekylärbiologiska metoder.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 12. Karolinska Institutet
  Önskar kontakt med: Region Stockholm, Karolinska Universitetslaboratoriet, SLSO (Hälso-och sjukvården, äldreomsorgen)
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium, Medicinskt universitet
  Kontaktperson: Rektor Ole Petter Ottersen
  E-post: rektor@ki.se
  Telefon: 08-524 878 46
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Med referens till det brev som skickades från Karolinska Institutet 2020-04-01, dnr: 5-25/2020, sammanfattas nedan: •Påvisning och sekvensbestämning av SARS-CoV-2 isolat (virusbestämning), sker i samverkan mellan Centre for Translational Microbiome Research, KI/SciLifeLab med stöd av Wallenbergstiftelsen. Beräknar kunna utföra 5000 analyser per dygn då verksamheten är i full skala. •Serologiskt antikroppstest för COVID-19, KI - Reagens för serologisk diagnostik in house, ca 50 000 tester. - ELISA detektion, inväntar reagens från Kina, ca 50 000 tester. Samverkan med Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset där testerna utförs. •Antikroppar mot SARS-CoV-2 olika proteiner koordinerat via SciLifeLab Analyskapacitet ännu inte tillgänglig. Dessutom, gällande Fråga 3 C: "Kan ni utföra diagnostik utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m", så behöver denna fråga utredas.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 13. Karolinska Institutet, CMM, Klinisk Neurovetenskap
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, RISE har vi redan kontakt med, liksom rutinen på Karolinska
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Dokumenterad validering av antikroppstester för kliniskt bruk
  Kontaktperson: Anna Fogdell-Hahn
  E-post: anna.fogdell-hahn@ki.se
  Telefon: 070-544 90 60
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har forskningslab för antikroppar mot biologiska läkemedel och sedan 2003 har vi analyserat patientprover avseende immunologisk reaktion mot läkemedel, med svar till nationella kvalitetsregister (Svenska Neurologregister). Vi utvärderar de ackrediterade testerna i rutinen och utvecklar dessa till att bli så kliniskt relevanta som möjligt i våra forskningsprojekt. Som forskningslab är vi ännu inte ackrediterade, även om vi följer GLP, spårbarhet och dokumentation och har ansvarig läkare som svarar ut resultaten. Vi kommer också anmäla oss till IVO snarast möjligt, för att kunna hjälpa till med serologi för SARS-CoV-2. Vi har varit ledande i de internationella konsortiet ABIRISK, med syfte att bland annat utvärdera tester för anti-läkemedelsantikroppar i Europa och har tillsammans med dessa en rad publikationer på området. Vår ambition är att det skall finnas antikroppstester för alla biologiska läkemedel som en integrerad del av den kliniska rutinen i framtiden.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 14. Karolinska Institutet, CTMR/ L Engstrand
  Önskar kontakt med: -
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Informationssystem
  Kontaktperson: Marica Hamsten
  E-post: marica.hamsten@ki.se
  Telefon: 076-555 58 72
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har etablerat en omfattande provdiagnostiskprocess som inkluderar följande steg: 1.Ett omfattande IT-system för provinitiering, provspårning, och utsvar i samarbete med Karlsson Novak Medical. 2.Lösningar för att spåra prov som tagits på a) godtycklig provtagningsplats, b) inom vården, med tillhörande remiss/beställning till vårt IT-system för att spåra provet och sköta utsvar, c) i hemmet (inklusive den logistik som krävs för att lösa hemprovtagning med utskick och returtransport) 3.Fullständig analys av prover i labb på Karolinska Institutet: a) provmottagning, -hantering, -registrering, inaktivering, biobankning av inaktiverat material, b) RNA-extraktion, c) qPCR, d) återrapportering av analysresultat till IT-systemet som i sin tur kan hantera utsvar antingen direkt till individ (identifikation med BankID), alternativt åter till beställare inom sjukvården. Vi har redan pågående samarbeten med Region Stockholm, samt Västragötalandsregionen avseende detta.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 15. MyHeritage Ltd
  Önskar kontakt med: Företagshälsovård, Informationssystem, Alla organisationer som behöver tester, sjukhus, hälsoorganisationer, forskningsinstitut, medicinska institut och organisationer
  Steg i analysprocess: B D
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Daphna Bossik
  E-post: daphna.bossik@myheritage.com
  Telefon: +972523354380
  Upptagningsområde: Israel
  Bidrag i provtagningskedjan:

  •MyHeritage har inrättat ett Coronavirus-testlaboratorium i Israel. •Laboratorieavtalet med Israels hälsoministerium undertecknades 23 april 2020 - det har initial kapacitet av 10 000 tester per dag. •Labbet använder CE-märkt och FDA-godkänd qPCR-teknik för diagnos av Coronavirus Labbet har en kapacitet på 1,5 miljoner tester som kan erbjudas till flera länder, på en nivå av 2000-5000 test/dag. Laboratoriet kan alternativt erbjuda provtagningsmaterial, testpinnar, injektionsflaskor och inaktiveringsbuffertar. •Tid för resultat från ankomst av prover till labbet: 4-12 timmar. •Labbet kommer inte att erhålla personlig information, endast anonyma streckkodade prover. •Strikt integritet garanteras. Labbet extraherar inte DNA. Labbet äger inte någon immateriell egendom av prover och resultat, proverna förstörs efter bearbetning. •Laboratoriet använder qPCR, standarden för SARS-CoV-2-upptäckt. MyHeritage kan tillhandahålla lösningar på logistiska utmaningar.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 16. SAGA Diagnostics AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Sjukvård (vid behov)
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Johanna Asklin
  E-post: johanna.asklin@sagadiagnostics.com
  Telefon: 073-389 72 42
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan analysera upp till 1000 prover per dag av extraherat material som levereras till vårt lab på Medicon Village i Lund. Vi har ett mycket känsligt och specifikt COVID-19 test baserat på WHO recommendation som vi har anpassat till vår dPCR-plattform. Vi arbetar enligt GCLP i BSL2 laboratorium med QMS på plats och ISO13485 och ISO17025 ackreditering förväntad under 2020. Vår personal är mycket erfaren inom klinisk diagnostik och analys av humanprover såsom vävnad och blod.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 17. SciLifeLab
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium, Nationell molekylärbiologisk infrastuktur med bred expertis och avancerade teknologier
  Kontaktperson: Sandra Falck
  E-post: sandra.falck@scilifelab.se
  Telefon: 073-712 12 05
  Bidrag i provtagningskedjan:

  SciLifeLab bidrar med storskalig analyskapacitet för virustestning (inkl provtagning och rapportering) via den plattform som byggts upp vid Biomedicum på Karolinska Institutet och leds av Lars Engstrand. Utöver det fokuserar SciLifeLab inom diagnostiken på utveckling av serologiska test, där valideringsstudier är pågående. SciLifeLab är som nationell infrastruktur inom molekylärbiologi även drivande i ytterligare initiativ inom Covid-19 forskning, diagnostik, teknikutveckling, biobankning av material, bioinformatik, symtommonitorering mm. och för gärna en öppen dialog med olika aktörer gällande relevanta samarbeten i närtid och framöver enligt identifierade behov (se även www.scilifelab.se/covid-19).

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 18. Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Henrik Ericsson
  E-post: Henrik.Ericsson@sva.se
  Telefon: 018-67 41 42
  Bidrag i provtagningskedjan:

  SVA fungerar som underleverantör till befintligt sjukhuslaboratorium, det senare mottager prover från vården, skriver in dem och märker med streckkod. Därefter skickas proverna till SVA för analys, varefter SVA svarar sjukhuslaboratoriet på önskat sätt.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 19. Svar Life Science AB
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium, Leverantör av diagnostiska produkter
  Kontaktperson: Jörgen Dahlström
  E-post: jorgen.dahlstrom@svarlifescience.com
  Telefon: 072-725 50 06
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Svar Life Science har 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka diagnostiska tester inom autoimmunitet och inflammation. I rådande COVID-19 situation kan Svar Life Science bidra med att utföra och tillverka serologiska tester. Vårt diagnostiska specialistlaboratorium Wieslab, med 29 års diagnostisk erfarenhet inom klinisk immunologi, är ett medicinskt laboratorium ackrediterat i enlighet med ISO 15189. Nuvarande kapacitet för analys av serologiska tester är upp till 10 000 analyser i veckan. Arbetet med att validera kommersiellt tillgängliga serologiska tester är pågående, och data delas med Folkhälsomyndigheten. Svar Life Science har även möjlighet att tillverka ELISA kit för att säkerställa försörjning till andra laboratorium. Nuvarande tillverkningskapacitet för serologiska COVID-19 tester är 10 000 kit (motsvarande 800 000 analyser) i veckan. För mer information, se www.svarlifescience.com eller kontakta oss på info@svarlifescience.com.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 20. Tanga Solutions AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: B
  Typ av aktör: Laboratorium, Företagshälsovård
  Kontaktperson: Kent Öyen
  E-post: kent@tangasolutions.com
  Telefon: 076-845 80 50
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan bidra med leveranser av Antigen-tester och Antikroppstester IqC och IgM.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ