Uppdaterad 19 april 2021

Intresserade aktörer

Organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Information från aktörer kan filtreras på typ av aktör man önskar kontakt med, och på del i provtagningskedjan och analysprocessen där aktören är aktiv. Analysprocessen är indelad i (A) preanalys med beställarfunktionen och (B) provtagning, (C) analys på laboratorium samt (D) postanalys med utsvar. Om enkäten. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Intresserade aktörer att ta kontakt med

 1. A23 Lab AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  E-post: kontakt@a23lab.se
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har tillsammans med bland andra InfoSolutions och 1177 byggt upp en komplett vårdkedja från remisshantering, provtagning, transport, avdelning, analys och utsvar.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 2. AB Previa
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Anna Östling
  E-post: anna.ostling@previa.se
  Telefon: 070-772 55 27
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Previa kan bidra genom att erbjuda personer inom uttalade priogrupper provtagning av covid-19. Bedöma och remittera personen för provtagning. Erbjuda provtagning genom självtestning i första hand men kan även utföra provtagningen med företagssköterskor från vår verksamhet. Transport till lab A23. Bedömning och återkoppling av resultat av företagsläkare.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 3. ABC Labs
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Elin Wiklander
  E-post: elin@abclabs.se
  Telefon: 073-154 22 22
  Bidrag i provtagningskedjan:

  ABC Labs gör PCR och ELISA laboratorieanalys för pågående Covid-19-infektion och antikroppsdetektion i samarbete med regioner och privata vårdgivare.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 4. ADLEVA AB
  Önskar kontakt med: Smittskydd Region Dalarna
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Annelie Vissgården
  E-post: annelie.vissgarden@adleva.se
  Telefon: 070-606 38 35
  Upptagningsområde: Regionalt; Leksands kommun samt Vansbro Kommun
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan testa kommunernas vårdpersonal med förkylningssymtom och som i vanliga fall skulle gå till arbetet. Vi har dagliga transporter till mikrobiologiskt lab. i Falun Vi kan även, när det är möjligt, utföra antikroppstester när dessa är godkända.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 5. Aktivaliva AB
  Önskar kontakt med: Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Kontaktperson: Stefan Keventer
  E-post: stefan@aktivaliva.se
  Telefon: 072-555 56 40
  Upptagningsområde: Örebro, Västerås, Karlstad och Stockholm.
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har ett mobilt team som kan åka ut och genomföra serologiska tester ute på företagen eller på platser där allmänheten kan komma och testa sig. Vidare så har vi även läkarklinik/mottagning där PCR testning genomförs och skickas iväg laboratorier analys. Vi har även ett digitalt system där patienten loggar in, svarar på en enkät, sedan får patienten svar på testet digitalt, med all information som krävs och behövs.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 6. Aleris AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Vårdgivare
  Kontaktperson: Fabian Cederwall-Hahnsson
  E-post: fabian.cederwall@aleris.se
  Telefon: 070-549 52 74
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Aleris har vårdkliniker i hela Sverige och stöttar gärna med provtagning samt läkarremisser och patientsvar till vårdpersonal, privatpersoner och företag.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 7. Anelia Konsult AB
  Önskar kontakt med: Informationssystem
  Steg i analysprocess: B
  Typ av aktör: Sjuksköterskemottagning
  Kontaktperson: Emmeline Holland
  E-post: aneliakonsult@gmail.com
  Telefon: 0730652002
  Upptagningsområde: Gävleborg
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Jag har en mottagning med en ansvarig läkare där jag just nu utför PCR testning. Jag är villig att göra provtagningar och se till att de skickas iväg och packas rätt.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 8. Arbetshälsan Malung-Sälen AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: A B
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Helén Andersson
  E-post: helen@arbetshalsan.se
  Telefon: 0280-441 40
  Upptagningsområde: Regionalt; Malung-Sälens kommun
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan göra arbetsplatsbesök för provtagning. Avlasta vårdcentralerna.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 9. AstraZeneca
  Önskar kontakt med: -
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Läkemedelsindustri
  Kontaktperson: Anna Sandström
  E-post: anna.sandstrom@astrazeneca.com
  Telefon: 072-519 96 39
  Upptagningsområde: Regionalt; Södertälje och Mölndal
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Dela data från vår virustestning och eventuell framtida antikroppstestning av anställda inom samhällskritisk verksamhet vid AstraZeneca i Sverige. Dela information om vår framtagna process för hela kedjan, inklusive framtagen app för kontakter mellan anställd-vårdgivare och samtyckeshantering. Hjälp med inköpskanaler: virus test kit, reagens för RNA extraktion och provtagningspinnar samt information om vår validering och kvalitetssäkring av testkit. Antikroppstest: vi har till KTH och Sahlgrenska erbjudit positiva kontroller till ELISA HTS - SARS-CoV-2 proteiner

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 10. Bergus Medical AB
  Önskar kontakt med: Regioner, företag och privatpersoner
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Digital vårdgivare
  Kontaktperson: Johan Bergling
  E-post: info@bergusmedical.se
  Telefon: 08-400 275 00
  Bidrag i provtagningskedjan:

  För PCR och serologiskt test kan vi erbjuda hela diagnostikkedjan med beställarfunktion, provtagning, analys och återrapportering av provsvar. Erbjuder en komplett och rikstäckande diagnostikkedja av Covid-19 både med PCR för aktuell sjukdom samt de antikroppstest som används i svensk sjukvård, exempelvis Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs. Vår diagnostikkedja inkluderar bedömning, provtagning, provtransport, provanalys på externt laboratorium och återrapportering av provsvar. Vid behov även digitalt läkarsamtal reseintyg.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 11. Bio-Rad Laboratories AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Laboratorium, Leverantör av instrument, reagens samt förbrukningsvaror
  Kontaktperson: Linda Blomquist
  E-post: linda_blomquist@bio-rad.com
  Telefon: 076-791 25 03
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Bio-Rad Laboratories kan erbjuda instrument (real-time qPCR, Digital PCR etc.) reagens samt förbrukningsvaror för själva testning av COVID-19.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 12. BRC Utvecklingspartner AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Birgitta Magneryd
  E-post: birgitta.magneryd@brcenter.se
  Telefon: 070-232 95 83
  Upptagningsområde: Regionalt; Västerbergslagen och Hofors
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan utföra serologiska immuntester, inte diagnosticering och nukleinsyrapåvisning.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 13. Capio Läkargruppen
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Sofia Silfverstrand
  E-post: sofia.silfverstrand@capio.se
  Telefon: 070-332 95 11
  Upptagningsområde: Regionalt; Örebro län
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Rådgivning och remittering av individer för provtagning. Erbjuda provtagning hos uppdragsgivare dels genom självtester, men även av sjuksköterska om skyddsutrustning tillhandahålls. Bedömning och återkoppling av resultat av läkare. Utförande av antikroppstestning av (godkända) tester på vår mottagning eller hos kundföretag.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 14. Care Competence FHV
  Önskar kontakt med: Har en etablerad kontakt med Unilab (som lab)
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Camilla Skoog
  E-post: camilla.skoog@carecompetence.se
  Telefon: 070-294 18 11
  Upptagningsområde: Regionalt; Kronoberg, Blekinge, Kalmar
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Care Competence kan bidra genom att (vi är en mobil företagshälsa, vilket medans att vi har mobil enhet med full utrustning): Vi kan även göra arbetsplatsbesök för provtagning för att avlasta sjukvården. Vi har egen mottagning med full utrustning. Erbjuda individer inom priogrupper (tex. kommun, landstingspersonal och samhällsviktiga funktioner) för provtagning av Covid-19. Bedöma och remittera för provtagning. Erbjuda provtagning genom självtestning men även med assistans av provtagning av våra företagssköterskor. Säkerhetsställa paketering och leverans för prover till lab A23/Unilab. Bedömning av resultat av företagsläkare. Vi kan även assistera enl ovan vid att utföra antikroppstesterna när de är godkända.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 15. CareChain AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Informationssystem
  Kontaktperson: Aslak Felin
  E-post: aslak@carechain.io
  Telefon: 0706021745
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Labb och vårdgivare kan ansluta till tjänsten för att utfärda certifikaten för infektion och antikroppstester. Unikt är att detta möjliggör kvalitetssäkring och verifiering av testresultat, resultatrapportering och följsamhet av växlande restriktioner vid tex. social distansering eller bedömning om karantänsregler ska tillämpas eller inte. Första användarna är från sjukhuset Hospital Clinic de Barcelona tillsammans med forskningsinstitutet August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS) som leder det regionala initiativet. Efter ett några veckor av tester i regionen Katalonien har tiotusentals invånare och personal i sjuk- och hälsovård och omsorg att omfattats. De digitala verifierbara certifikaten utfärdas av lab och vårdgivare. Certifikaten möjliggör även en gemensam strategi för testning, uppföljning och fallrapportering.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 16. ClaraHälsan AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Ann Collander
  E-post: ann.collander@clarahalsan.se
  Telefon: 070-557 16 08
  Upptagningsområde: Regionalt; Karlstad med omnejd
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan bistå Regionen med medicinsk personal (företagsläkare och företagssköterskor) för provtagning och bedömning. Vi kan även utföra (godkända) antikroppstester på egen mottagning eller hos våra kundföretag.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 17. CompuGroup Medical LAB AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: B C D
  Typ av aktör: Informationssystem
  Kontaktperson: Joachim Lindgren
  E-post: joachim.lindgren@cgm.com
  Telefon: 08-404 11 65
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi är sedan länge en väl etablerad på LIS-marknaden. Vi kan för våra befintliga laboratorier samt ev. nya aktörer anpassa och/eller utöka stödet för provhantering inom laboratoriet. I vårt produktutbud finns färdiga program för att hantera provlogistik samt provtagning och svarshantering vilket i rådande situation är aktuellt.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 18. Digital Medical Supply AB eller vårdappen KRY
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Gärna regionerna för att få ett uppdrag att stötta enl priolistan (gr 1 och 2) men också gr 3 samhällsbärande funktioner
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Digital vårdgivare, Informationssystem, Kan också leverera logistik genom hela processen
  Kontaktperson: Nasim Farrokhnia, Kvalitets- och forskningschef
  E-post: nasim@kry.se
  Telefon: 070-740 01 30
  Bidrag i provtagningskedjan:

  KRY har kapacitet att snabbt sätta upp digifysiska patientprocesser efter uppdrag: - Kan triagera individer beroende på symptom, riskgrupp och samhällsfunktion och har tekniska utvecklingsteam med möjlighet att anpassa/utveckla patientflöden utefter kravställning (inkl testning + dokumentation + återkoppling) •Har kapacitet att hantera stora patientvolymer/dag (4 000+) och dygnet runt - inkl att tillhandahålla adekvat informationsmaterial i olika format. •Har etablerade, IVO-granskade system för distansutbildning och fortbildning av klinisk personal (ex läkare och sjuksköterskor) vilket möjliggör snabb ökning av kapacitet efter behov från myndighet/huvudman. •Kan snabbt integrera med flera olika laboratorieaktörer då tekniskt stöd och process finns sedan befintlig integration genom Labbportalen Infosolutions (med Dynamic code). •Har mångårig erfarenhet av att hantera patientfall med stöd av hemtester och därtill relaterad logistik samt process för smittspårning vb.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 19. Doktor.se
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Företagshälsovård, Informationssystem, regionerna
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Digital vårdgivare
  Kontaktperson: Kajsa Nygren
  E-post: kajsa.nygren@doktor.se
  Telefon: 076-006 18 21
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Ett första omhändertagande i form av bedömning av symptom digitalt för att avgöra om indikation för provtagning föreligger. Vi har därefter samarbete med ett labb som distribuerar och analyserar proverna. Vi förmedlar provsvar och uppföljning med patient, vilket inkluderar råd enligt smittskydd och smittspårning. Vi kan även bistå med ett flöde för antikroppstester, ej snabbtest.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 20. Doktor24
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Företagshälsovård, Informationssystem, Region och arbetsgivare för prioritetsgrupperna 2 och 3 (vårdgivare, omsorgsverksamheter och aktörer med samhällskritisk verksamhet) som behöver snabb hjälp med att stötta upp för provtagning och uppföljning av personal med covid-19.
  Steg i analysprocess: A C D
  Typ av aktör: Digital vårdgivare, Informationssystem
  Kontaktperson: Tobias Perdahl
  E-post: tobias@doktor24.se
  Telefon: 070-602 45 23
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Doktor24 kan tillsammans med Apoteket AB bistå som en viktig del av lösningen genom både digital vård men även logistik runt provtagning och uppföljning av covid-19. Vi har kapacitet för tusentals patientkonsultationer per dag och har stora volymer automatiserade triageringen och vårdflöden vilket möjliggör: Avgöra huruvida man tillhör prio 2, 3, 4 där FHM kan bestämma när nästa priogrupp ska släppas på. Automatiskt eller manuellt skapad digital remiss för provtagning på individnivå. Provtagning hemma / eller på enhet. Logistik av prover till och från patient. Analys på laboratorium. Provsvar som registreras digitalt + produktion i nationella tjänsteplattform för access till vårdgivare. Koppla samman provsvar med vårdgivare, oaktat vilken.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA