Uppdaterad 19 april 2021

Intresserade aktörer

Organisationer är välkomna att ta kontakt med varandra utan att Folkhälsomyndigheten behöver vara inblandad i detta skede.

Information från aktörer kan filtreras på typ av aktör man önskar kontakt med, och på del i provtagningskedjan och analysprocessen där aktören är aktiv. Analysprocessen är indelad i (A) preanalys med beställarfunktionen och (B) provtagning, (C) analys på laboratorium samt (D) postanalys med utsvar. Om enkäten. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Intresserade aktörer att ta kontakt med

 1. A23 Lab AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  E-post: kontakt@a23lab.se
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har tillsammans med bland andra InfoSolutions och 1177 byggt upp en komplett vårdkedja från remisshantering, provtagning, transport, avdelning, analys och utsvar.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 2. AB Previa
  Önskar kontakt med: Laboratorium
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Anna Östling
  E-post: anna.ostling@previa.se
  Telefon: 070-772 55 27
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Previa kan bidra genom att erbjuda personer inom uttalade priogrupper provtagning av covid-19. Bedöma och remittera personen för provtagning. Erbjuda provtagning genom självtestning i första hand men kan även utföra provtagningen med företagssköterskor från vår verksamhet. Transport till lab A23. Bedömning och återkoppling av resultat av företagsläkare.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 3. ABC Labs
  Önskar kontakt med: Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: C D
  Typ av aktör: Laboratorium
  Kontaktperson: Elin Wiklander
  E-post: elin@abclabs.se
  Telefon: 073-154 22 22
  Bidrag i provtagningskedjan:

  ABC Labs gör PCR och ELISA laboratorieanalys för pågående Covid-19-infektion och antikroppsdetektion i samarbete med regioner och privata vårdgivare.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 4. ADLEVA AB
  Önskar kontakt med: Smittskydd Region Dalarna
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Annelie Vissgården
  E-post: annelie.vissgarden@adleva.se
  Telefon: 070-606 38 35
  Upptagningsområde: Regionalt; Leksands kommun samt Vansbro Kommun
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan testa kommunernas vårdpersonal med förkylningssymtom och som i vanliga fall skulle gå till arbetet. Vi har dagliga transporter till mikrobiologiskt lab. i Falun Vi kan även, när det är möjligt, utföra antikroppstester när dessa är godkända.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 5. Aktivaliva AB
  Önskar kontakt med: Företagshälsovård, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Laboratorium, Digital vårdgivare, Företagshälsovård, Informationssystem
  Kontaktperson: Stefan Keventer
  E-post: stefan@aktivaliva.se
  Telefon: 072-555 56 40
  Upptagningsområde: Örebro, Västerås, Karlstad och Stockholm.
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi har ett mobilt team som kan åka ut och genomföra serologiska tester ute på företagen eller på platser där allmänheten kan komma och testa sig. Vidare så har vi även läkarklinik/mottagning där PCR testning genomförs och skickas iväg laboratorier analys. Vi har även ett digitalt system där patienten loggar in, svarar på en enkät, sedan får patienten svar på testet digitalt, med all information som krävs och behövs.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: JA
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 6. Aleris AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Informationssystem
  Steg i analysprocess: A B D
  Typ av aktör: Vårdgivare
  Kontaktperson: Fabian Cederwall-Hahnsson
  E-post: fabian.cederwall@aleris.se
  Telefon: 070-549 52 74
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Aleris har vårdkliniker i hela Sverige och stöttar gärna med provtagning samt läkarremisser och patientsvar till vårdpersonal, privatpersoner och företag.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
 7. Anelia Konsult AB
  Önskar kontakt med: Informationssystem
  Steg i analysprocess: B
  Typ av aktör: Sjuksköterskemottagning
  Kontaktperson: Emmeline Holland
  E-post: aneliakonsult@gmail.com
  Telefon: 0730652002
  Upptagningsområde: Gävleborg
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Jag har en mottagning med en ansvarig läkare där jag just nu utför PCR testning. Jag är villig att göra provtagningar och se till att de skickas iväg och packas rätt.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 8. Arbetshälsan Malung-Sälen AB
  Önskar kontakt med: Laboratorium, Företagshälsovård
  Steg i analysprocess: A B
  Typ av aktör: Företagshälsovård
  Kontaktperson: Helén Andersson
  E-post: helen@arbetshalsan.se
  Telefon: 0280-441 40
  Upptagningsområde: Regionalt; Malung-Sälens kommun
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Vi kan göra arbetsplatsbesök för provtagning. Avlasta vårdcentralerna.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: NEJ
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 9. AstraZeneca
  Önskar kontakt med: -
  Steg i analysprocess: C
  Typ av aktör: Läkemedelsindustri
  Kontaktperson: Anna Sandström
  E-post: anna.sandstrom@astrazeneca.com
  Telefon: 072-519 96 39
  Upptagningsområde: Regionalt; Södertälje och Mölndal
  Bidrag i provtagningskedjan:

  Dela data från vår virustestning och eventuell framtida antikroppstestning av anställda inom samhällskritisk verksamhet vid AstraZeneca i Sverige. Dela information om vår framtagna process för hela kedjan, inklusive framtagen app för kontakter mellan anställd-vårdgivare och samtyckeshantering. Hjälp med inköpskanaler: virus test kit, reagens för RNA extraktion och provtagningspinnar samt information om vår validering och kvalitetssäkring av testkit. Antikroppstest: vi har till KTH och Sahlgrenska erbjudit positiva kontroller till ELISA HTS - SARS-CoV-2 proteiner

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: NEJ
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: JA
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: NEJ
 10. Bergus Medical AB
  Önskar kontakt med: Regioner, företag och privatpersoner
  Steg i analysprocess: A B C D
  Typ av aktör: Digital vårdgivare
  Kontaktperson: Johan Bergling
  E-post: info@bergusmedical.se
  Telefon: 08-400 275 00
  Bidrag i provtagningskedjan:

  För PCR och serologiskt test kan vi erbjuda hela diagnostikkedjan med beställarfunktion, provtagning, analys och återrapportering av provsvar. Erbjuder en komplett och rikstäckande diagnostikkedja av Covid-19 både med PCR för aktuell sjukdom samt de antikroppstest som används i svensk sjukvård, exempelvis Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs. Vår diagnostikkedja inkluderar bedömning, provtagning, provtransport, provanalys på externt laboratorium och återrapportering av provsvar. Vid behov även digitalt läkarsamtal reseintyg.

  Bedömning av behov och ordination av provtagning:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Provtagning och provtransport:
  Kan transporter hanteras enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA
  Kan provtagning utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial och/eller skyddsutrustning?: JA
  Provanalys:
  Kan diagnostik utföras utan undanträngningseffekter för vården med avseende på provtagningsmaterial, reagens m.m.?: JA
  Är laboratoriumet ackrediterat?: NEJ
  Om nej, är laboratoriumet anmält till IVO?: NEJ
  Provsvar:
  Uppfylls de krav som ställs på vårdgivare enligt Folkhälsomyndighetens "Vägledning för diagnostik av covid-19"?: JA