Uppdaterad 23 oktober 2020

Frågor och svar om utökad testning av covid-19 för aktörer och leverantörer

Här har vi samlat vanliga frågor från aktörer och leverantörer kring testning och diagnostik av det nya coronaviruset. För frågor och svar till allmänheten.

Antikroppstestning

Biorisker

Juridik

Laboratoriemetodik PCR

Testning för pågående infektion

 • Lyssna

  Det är viktigt att göra skillnad mellan måtten på PCR-metodens tillförlitlighet (analytisk sensitivitet/specificitet) och mått på hela diagnostikkedjans tillförlitlighet (klinisk sensitivitet/specificitet).

  När PCR-resultaten tolkas av experter är den analytiska specificiteten och sensitiviteten närmare 100 %. PCR-metoden som Folkhälsomyndigheten använder kan detektera ned till cirka 5 RNA-kopior per reaktion och har inte reagerat ospecifikt i något av testerna som utförts innan den implementerades. Hög kvalitet på design av primrar och prob, riktade mot en specifik målsekvens i viruset, ökar metodens analytiska specificitet.

  Den kliniska specificiteten är också hög, tack vare de många kontrollsteg i PCR-metoden som minskar risken för kontamination och därmed falskt positiva svar. Det är dock svårt att få fram ett absolut mått på den kliniska sensitiviteten då den påverkas av många faktorer så som tid för provtagning i infektionsförloppet, korrekt provtagning och provhantering fram till analys samt extraktion. För att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebut. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov tas från flera provtagningslokaler vid egenprovtagning för påvisning av SARS-CoV-2 i luftvägarna.

  Uppdaterad: 2020-10-07 13:34:45

 • Lyssna

  För att få ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebuten.

  På vår sida med vägledning och stöd finns mer information om vad man bör tänka på när det gäller provtagning och PCR-test.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:31:14

 • Lyssna

  Ett positivt provsvar i kombination med symtom påvisar en pågående infektion med covid-19. Ett negativt provsvar innebär frånvaro av virus. För att ett negativt provsvar ska vara pålitligt behöver det vara taget på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och från rätt provtagningslokal.

  En person som har testats för tidigt, och sedan insjuknar, kan därför behöva testas på nytt. En smittad individ som varit sjuk länge och inte längre har virus i övre luftvägarna, kan få ett negativt provsvar om det är de övre luftvägarna som provtagits.

  Mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och PCR-test finns på vår sida med vägledning och stöd.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:29:57

 • Lyssna

  Testningen sker alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 testas för att se om de har en pågående infektion. Provtagning kan även ske vid smittspårning eller screening. Detta sker i sådana fall baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild.

  Som stöd för befintliga och nya aktörer har vi tagit fram följande material:

  Uppdaterad: 2020-09-10 12:50:22

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigentesterna inte används ensamt för kliniskt bruk innan de genomgått omfattande utvärderingar av prestanda och valideringar av oberoende aktörer. Läs mer i vår publikation Antigentester vid påvisning av covid-19.

  Uppdaterad: 2020-10-23 14:14:06

 • Lyssna

  Positiva resultat från antigentester ska inte anmälas i SmiNet. Falldefinitionen för anmälan av covid-19 enligt smittskyddslagen kräver påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2 eller isolering av viruset. 

  Uppdaterad: 2020-10-23 14:14:26

Ersättning för testning