Uppdaterad 25 augusti 2020

Frivillig rapportering av aggregerade data för påvisning av covid-19 infektion (antikroppspåvisning och/eller PCR)

I Folkhälsomyndighetens arbete med modellering av covid-19 har vi stor nytta av information om andel personer i befolkningen som är eller har varit infekterade av covid-19 vid en viss tidpunkt. 

Aggregerade data (för antikroppspåvisning IgG och/eller PCR) kommer att användas i våra analyser och prognoser. Varje inrapporterat resultat utgör ett bidrag till förståelse för hur smittläget ser ut och har sett ut i Sverige. Dessa olika bidrag hjälper oss genom att ge en mer nyanserad bild av smitt- och antikroppsläget i olika åldersgrupper och olika regioner vid olika tidpunkter. Kvaliteten på dessa data varierar liksom storleken på grupperna som testats. Dessa data kommer därför tolkas med försiktighet och framförallt fungera för validering av modellering som baseras på data över rapporterade fall. Av den anledningen kommer vi inte att presentera dessa data publikt.

Vid frågor om frivillig rapportering av aggregerade data, kontakta oss via: analysenheten@folkhalsomyndigheten.se

Tack till alla aktörer som bidrar till frivillig rapportering av aggregerade data!

Det här är en ögonblicksbild av aktörer som bidrar med aggregerade data och listan uppdateras regelbundet.

  • Agilokliniken
  • Cloudberry Labs AB
  • Noviral Sweden AB
  • Region Halland
  • Scandinavian Biopharma
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Klinisk mikrobiologi
  • Werlabs